Subsidies voor vormingen

Bij het Vormingsfonds LDE kun je een financiering aanvragen voor een heel aantal vormingen.

  Voorjaar 2017 ontvingen we zoveel subsidie-aanvragen waardoor het totale budget 2017 al volledig werd besteed.

Concreet betekent dit dat we
 • geen aanvragen meer kunnen goedkeuren, tenzij er goedgekeurde vormingen toch niet zouden doorgaan in 2017                
 • geen oproep voor het insturen van dossiers ‘incentive vormingen’ lanceren in 2017

In 2018 hernemen we alle onderstaande formules.
Tip: dien tijdig je aanvragen in voor vormingen die plaatsvinden in 2018. 

Opleidingen die - als voldaan is aan de voorwaarden- het vormingsfonds volledig financiert:

INHOUSE-VORMING
(minstens 6
effectieve deelnemers)
 1. Opleiding uit ons kalenderaanbod van de voorbije jaren of dat van 2017.
 2. Een praktijklabo rond kwaliteitszorg.
 3. Opleiding die beantwoordt aan een specifieke vormingsbehoefte die niet aan bod komt in het open kalenderaanbod.
 • Sommige opleidingen kunnen georganiseerd worden voor een gemengde groep (doelgroepwerknemers en (werkvloer)begeleiders).
 • Kan samen met een andere LDE-onderneming georganiseerd worden.
 • Aan te vragen vóór de vorming start.
TAALONDERSTEUNING OP DE WERKPLEK
Traject specifiek voor doelgroepwerknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands.
 • Aan te vragen vóór de vorming start.
KWALIFICERENDE OPLEIDING AAN EEN VORMINGSINSTELLING Inschrijvingskost en cursusgelden voor opleidingen zoals HBO5 en de vervolgopleiding die de werkgever voor doelgroepwerknemers betaalde.
 •  Aan te vragen vóór de inschrijving voor de opleiding.
INDIVIDUELE COACHING Coaching over begeleidingsstijl.
Specifiek voor (werkvloer)begeleiders van doelgroepwerknemers uit de lde-onderneming. 

 •  Aan te vragen vóór de coaching start.
E-LEREN Terugbetaling van de inschrijvingskost van de online opleiding.
 • Aan te vragen vóór de inschrijving.

   
Opleidingen waarvoor het Vormingsfonds je een subsidie terugbetaalt van € 12,50 per bewezen en voltooid cursistenuur:

VORMING MET INTERNE OPLEIDER Opleiding gegeven door een interne opleider.
 • Aan te vragen voor de vorming start.
INCENTIVE VORMINGEN
Tussenkomst voor andere vormingsactiviteiten zoals studie- of trefdagen, infosessies, intervisies en workshops
 •  Uitzonderlijk aanbod voor vormingsactiviteiten die in het kalenderjaar plaatsvinden. In het najaar gelanceerd als er een restbudget is.

     
De specifieke voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je bij elke opleiding in de infofiche. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Livvy Pijls van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.