Lokale diensteneconomie

Voor 2016 stelden het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie (LDE)
en de Koepel Lokale Diensteneconomie specifiek voor de lde-ondernemingen weer met zorg
een spectrum van vormingen samen.                                                                                                                                         
 Maak kennis met de sector via het filmpje Wegwijs in sociaal ondernemen: lokale diensteneconomie van in|C.

Wil je mee zijn? In het net verschenen boek ‘Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet ’ bespreken de auteurs zeer concreet vragen rond bijvoorbeeld kwaliteitszorg en duurzaamheidsrapportering, minimale schaalgrootte, toeleiding, instroom en de inzet op doorstroom van kandidaat-werknemers.

       

Wie kan deelnemen?

  • Enkel doelgroepwerknemers die tewerkgesteld zijn door een lde-onderneming kunnen aan de vormingen deelnemen.
  • Aan de vormingen voor de (werkvloer)begeleiders kunnen de werknemers deelnemen die instaan voor de begeleiding van de doelgroepwerknemers op de werkvloer of die met het oog op de duurzame tewerkstelling van de doelgroepwerknemers mee instaan voor het kwaliteitsvol organiseren van de werking van de lde-onderneming. De vormingen moeten steeds ten goede komen aan de werking van de lde-onderneming.

      

Wat houdt het vormingsaanbod 2016 in?

We hebben een gamma aan vormingen waarmee we zoveel mogelijk aansluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.

Alle vormingen kaderen in:
  • versterking beroepsoverstijgende competenties
  • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • implementeren kwaliteitsmodel
       

Een overzicht

Opleidingen die - als voldaan is aan de voorwaarden- het vormingsfonds volledig financiert

KALENDERAANBOD 2016 Open kalenderaanbod rond bepaalde thema's waarop je doelgroepwerknemers en begeleiders kan inschrijven.
  • De data en locaties vind je in deze brochure.
  • Mail ons een ingevuld inschrijvingsformulier, liefst zo snel mogelijk. We moeten elke lesgever en locatie tijdig kunnen verwittigen of de vorming kan doorgaan. 
INHOUSE-OPLEIDING
(minstens 6
effectieve deelnemers)
  1. Opleiding uit ons kalenderaanbod van de voorbije jaren of dat van 2016.
  2. Opleiding die beantwoordt aan een specifieke vormingsbehoefte die niet aan bod komt in het open kalenderaanbod.
  • Sommige opleidingen kunnen georganiseerd worden voor een gemengde groep (doelgroepwerknemers en (werkvloer)begeleiders).
  • Aan te vragen vóór de vorming start.
  • Kan ook samen met een andere lde-onderneming georganiseerd worden.
TAALONDERSTEUNING OP DE WERKPLEK
Traject specifiek voor doelgroepwerknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands.
  • Aan te vragen vóór de vorming start.
INSCHRIJVINGSKOSTEN VOOR OPLEIDINGEN  Inschrijvingskost en cursusgelden voor opleidingen zoals HBO5 en de vervolgopleiding die de werkgever voor doelgroepwerknemers betaalde.
  •  Aan te vragen vóór de inschrijving voor de opleiding.
INDIVIDUELE COACHING Coaching over begeleidingsstijl.
Specifiek voor (werkvloer)begeleiders van doelgroepwerknemers uit de lde-onderneming. 

  •  Aan te vragen vóór de coaching start.
E-LEREN Terugbetaling van de inschrijvingskost van de online opleiding.
  • Aan te vragen vóór de inschrijving.
KWALITEITSZORG
  1.  Vorming 'Kennismaking met kwaliteitszorg'
  2. Twee praktijklabo’s die inhouse aangevraagd kunnen worden

   
Opleidingen waarvoor het Vormingsfonds je een subsidie terugbetaalt van 12,5 euro per bewezen en voltooid cursistenuur 

INTERNE OPLEIDER Opleiding gegeven door een interne opleider.
  • Aan te vragen voor de vorming start.
 INCENTIVE VORMINGEN
Tussenkomst voor andere vormingsacitiveiten zoals studie- of trefdagen, infosessies, intervisies en workshops
  •  Uitzonderlijk aanbod voor vormingsactiviteiten die in 2016 plaatsvonden

     
De specifieke voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je bij elke opleiding in de infofiche.

   
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Livvy Pijls van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org .