Project 3030

Al verschillende jaren een succesvol project in de private sector van de gezinszorg. Niet-verzorgend personeel uit deze zorg kan zich dankzij het Project 3030 omscholen tot verzorgende of zorgkundige. 

Het project loopt per schooljaar. Elke werkgever van de sector krijgt via mail bij de lancering begin december de nodige informatie. Ook vakbonden verspreiden die informatie.
Benieuwd? Lees onze folder van de oproep voor het schooljaar 2017-2018.

Met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden volgen geselecteerde deelnemers ongeveer een jaar een dagopleiding. Geslaagde deelnemers krijgen een attest 'verzorgende' of 'zorgkundige' van de VDAB, die de opleidingen erkent en subsidieert.

Kan jij?

Ja, als je minimaal een halftijds arbeidscontract hebt voor onbepaalde duur bij een werkgever uit de private sector van de gezinszorg (Paritair Comité 318.02).

Wat zijn de voorwaarden voor het schooljaar 2017-2018?

 • Je hebt op 17 maart 2017 minstens 5 jaar anciënniteit bij je huidige thuiszorgdienst.
 • Je werkt minstens met een halftijds contract voor onbepaalde duur.
 • Je zit niet in een procedure die kan leiden tot ontslag, wanneer de opleiding start.
 • Je werkt niet als verzorgende en je hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als polyvalent verzorgende.
       

Wat verwachten wij van jou?

Je engageert je om een voltijdse opleiding in dagonderwijs te volgen tot verzorgende of zorgkundige.

Als kandidaat polyvalent verzorgende volg je:

 • 2 blokken theorie (samen ongeveer 5 maanden)
 • 2 stages: één in een woon- en zorgcentrum en één in je eigen thuiszorgdienst (samen 5 maanden).
Aansluitend kan je een module zorgkundige volgen van 4 weken:
 • 70 uur theorie
 • 50 uur stage.
Wil je meer weten over de inhoud en de plaatsvan de opleidingen?
Kijk op www.vvdg.be bij ‘opleidingen’ (site van de Vereniging van diensten voor gezinszorg - VVDG).
     

Troeven van het Project 3030?

 • Je volgt een opleiding die bijna volledig gratis is.
 • Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaats en opleidingscentrum.
 • Je behoudt je loon.
 • Je anciënniteit loopt verder.
 • Je blijft in dienst bij je huidige werkgever.
       

Wie organiseert dit project ?

Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap financiert de loonkost van 40 voltijdse jobs (schooljaar 2016-2017). Bij dat fonds kan je als werkgever terecht voor de administratieve afhandeling van het dossier.

Meer weten? 

Speciaal voor de deelnemers en hun werkgevers stelt het Vormingsfonds twee veel gestelde vragenlijsten op.  Heb je bijvoorbeeld vragen over de opleiding of de vervanging van een socialemaribelwerknemers in opleiding? Kijk dan snel naar de:


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

project3030(at)vspf.org