19/06 - Geluk op het werk

"Happiness habits": werk aan een positieve focus, rationeel optimisme en sterke relaties!

Eenmaal uit bed spenderen we het grootste deel van onze tijd op het werk. Toch zijn vele Belgen er minder gelukkig dan ze zouden willen. In een maatschappij die kampt met hoge werkdruk, stress en individualisme, is die uitdaging des te groter. Gelukkig (!) heeft de positieve psychologie, geruggensteund door neurologisch onderzoek, op dat vlak baanbrekende resultaten geboekt. De conclusie: een positief brein verhoogt de kans op succes op het werk! Gelukkige mensen gaan makkelijker om met stress en tegenslag en hebben sterkere relaties waardoor ze in moeilijke momenten veerkrachtiger zijn. 

Leerdoelstelling

Tijdens dit webinar:
  • Verandert je perceptie op wat ons echt gelukkig maakt
  • Ontwikkel je en verrassende kijk op hoe je geluk op het werk kan cultiveren
Aan het einde van het webinar:
  • Ben je op de hoogte over het verband tussen geluk en succes op het werk
  • Heb je geleerd welke factoren je zelf kan beïnvloeden om jouw welzijn te vergroten 
  • Weet je hoe en waarom je kleine nieuwe gewoontes kan inbouwen om impact te hebben op het geluk van jezelf en je omgeving.


Doelgroep
Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken

 

Opleidingsderde

Evelien Van Dyck

Inschrijven?


Opgelet
:
  • Als je deelneemt vanuit een LDE-organisatie schrijf je in via deze link
  • Je inschrijving is pas definitief nadat je van VIVO de bevestiging krijgt om je in te schrijven op het onlineplatform van de webinars. Hou dus zeker je mailbox in de gaten voor verdere instructies. 
  • Wij aanvaarden maximaal twee inschrijvingen per organisatie.
  • Je slaagt er niet in live te volgen? Geen nood: tot 31 augustus kan je het webinar gratis (her)bekijken. Nadien rekenen we een annulatiekost van 50 euro aan.

Meteen aan de slag?

Dat kan! Surf naar onze website over waardevol werk en ontdek er een heleboel tips en tools.

 


 

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Bert Decoster van het team levenslang leren of Nadine Van Der
Sijpen
 van het team administratie