Sterker op het werk door verbindende communicatie


De samenwerking met collega's, leidinggevenden, patiënten, cliënten, bewoners, vrijwilligers en bestuursleden ondersteunen, dat is het doel van dit aanbod.

Hoe gaat verbindende communicatie in zijn werk en wat is het juist? En hoe zet je het in bij een werksituatie? Dat leer je in dit aanbod.

Samen met de verschillende vormingsfondsen:

Doelgroep

De coachingstrajecten en opleidingen zijn er voor medewerkers die :
 • de nood formuleren om beter/anders te leren communiceren in contacten op het werk
 • een niet-leidinggevende functie hebben
 • geen doelgroepmedewerker zijn in een maatwerkbedrijf

Wat is verbindende communicatie?

Verbindende communicatie is gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie.
Het is een manier om vanuit contact met jezelf te communiceren met anderen, gericht op:
 • het tegemoetkomen aan ieders behoeften
 • het onderscheiden van behoeften en strategieën
 • het vermijden van moralistische oordelen.

Welke onderwerpen kunnen tijdens de opleiding en de coaching aan bod komen?

 • in contact blijven met jezelf, ook in moeilijke situaties
 • op een krachtige manier durven opkomen voor jezelf met respect voor de ander
 • gevoelens toestaan en uiten- feedback geven en ontvangen- leren om hulp vragen

Meer informatie over de coaching


Meer informatie over de opleiding

Kies je voor coaching of voor opleiding?

Dat hangt van de persoon en de leervraag af. In het algemeen zien we volgende accentverschillen tussen beide.

    Coaching     Opleiding
 • Accent ligt op het vergroten van zelfkennis
 • Reflectie, inzicht hoe ervaringen van het verleden een rol
  spelen in het huidige communicatiepatroon
 • Beperkende overtuigingen komen aan het licht
 • Knelpunten worden geanalyseerd vanuit het individu
 • Vraagstukken die meer gekoppeld zijn aan iemands persoonlijkheid
               
 • Accent ligt op het vergroten van kennis (principes, modellen)
 • Nieuwe opties ontdekken
 • Nieuwe vaardigheden aanleren bijv. inoefenen gesprekstechnieken
 • Knelpunten worden geanalyseerd vanuit de aangereikte kaders
 • Leren van elkaar

Volgende vragen helpen mee je keuze maken:

Heeft de werknemer al een basiskennis rond communicatie en/of assertiviteit?

Heeft de werknemer dit in zijn (beroeps)opleiding meegekregen? Heeft deze een andere opleiding gevolgd? Met welk resultaat en hoe lang geleden?

Naar welke leerformule gaat de voorkeur van de werknemer en waarom?

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl. Lees hier meer of doe een leerstijlentest .


Waarom dit aanbod?

Deze actie kadert binnen het actieplan 'werkbaar werk' , naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de werkbaarheid in de social-profitsectorenHieruitbleek dat extra aandacht voor de verbindende communicatievaardighedenvan medewerkers met een hoge emotionele belasting en/of werkdruk eenpositief effect kan hebben op de werkbaarheid.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Contacteer Patricia Van Dessel van het team Levenslang leren