Beroepsinlevingsstage (BIS)

Wat is een BIS

Een BIS verschaft een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in je organisatie. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Specifieke Voorwaarden die VDAB vooropstelt voor een BIS:

Je kan geen BIS afsluiten

  • met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst
  • voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van hun opleiding
  • voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep
  • voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift

De werkzoekende sluit samen met de werkzoekende een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Je maakt een opleidingsplan op en legt dit voor aan de VDAB. Pas als dit wordt goedgekeurd, kan de werkzoekende starten.

Meer info over BIS en de minimumvergoeding vind je hier.