Criteria en procedure

 

Criteria aanvraagronde 2019


1. Het project
  • draagt bij aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid
  • heeft een positieve impact heeft op de werknemers en de organisatie
  • valt buiten het normaal personeelsbeleid.
M.a.w. het project moet resulteren in een positief effect dat voelbaar is voor werknemers én werkgever. Losstaande, kortstondige en eenmalige prikkels om in de organisatie rond de problematiek te werken komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Het moet ook gaan om een nieuw project.
 
2. De organisatie stelt op 1 januari 2019 minimum 5 vte te werk.
Organisaties met minder dan 5 vte kunnen samen met andere socioculturele organisaties een aanvraag indienen.
 
3. Samenwerking met andere organisaties moedigen we aan (zie tussenkomsten).
Samenwerkende organisaties dienen slechts 1 gezamenlijke projectaanvraag in. Zij duiden ook een contactorganisatie en hierbinnen contactpersoon aan i.f.v. de verdere opvolging en afhandeling van het projectdossier.

4. Het project is gedragen door de werknemers van elke deelnemende organisatie.
De projectaanvraag wordt ingediend na overleg met de werknemers. Zij kunnen met hun feedback ook rechtstreeks terecht bij het SFSCW .

5. De looptijd van het project is max. 2 jaar.
Voor de aanvraagronde 2019 betekent dit dat de goedgekeurde projecten tussen 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2021 kunnen uitgevoerd worden.

 

Door COVID-19 is de einddatum van het project verschoven naar 31 december 2022.
Zie ook


6. Ten laatste één maand na afloop van het project bezorgt de organisatie het SFSCW:
  • het evaluatieformulier ingevuld door de werkgever en gevalideerd door de werknemers. Bij samenwerkingen bezorgt elke deelnemende organisatie een evaluatieformulier.
  • één samenvattende ingevulde kostenopgave.

Goedkeuring


1. Je dient de (gezamenlijke) aanvraag in via Extranet en dit ten laatste op 15 oktober 2019.

Meer informatie over:

2. Een jury, samengesteld door 2 sociale partners, één van elke bank, en de projectverantwoordelijke, scoort op 3 parameters telkens op 10:
  • inhoud
  • impact
  • begroting
We tellen de gemiddelde scores op. Op basis hiervan stellen we een rangorde op.
 
Om voor deze financiering in aanmerking te komen, moet een project minstens een 5 halen op elke parameter en een totaal van 18.
Daarna keuren we de projectaanvragen goed startende met de hoogst gequoteerde score naar beneden, tot het voorziene budget voor aanvraagperiode 2019 is opgebruikt.

3. De aanvragers ontvangen ten laatste eind november een mail van het SFSCW waarin staat of hun aanvraag is goedgekeurd of niet en voor welk bedrag.
 
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfscw@vivosocialprofit.org
contacteer Lise Kamers  
of Frederik Sadones
van het team vormingsfondsen