De kracht van verschil

De vorming bestaat uit verschillende samenwerkingsopdrachten die de nadruk leggen op de kracht van verschil binnen samenwerking. Het wordt duidelijk hoe een samenwerking sterker wordt door verschillen, diverse invalshoeken en talenten.

 Doelstellingen:

De deelnemers ervaren de meerwaarde van (het omgaan met) verschillen binnen een groep tijdens het samen-werken.
Deelnemers worden bewust van de meerwaarde van superdiversiteit binnen een team.

 

 Speelse aanpak:

De deelnemers spelen het spel ‘Sierra Oscar Lima’.

De beginletters van ‘Sierra Oscar Lima’ zijn ook de eerste drie letters van ‘solidariteit’. Het spel gaat dan ook over de solidariteit binnen een team (hoe geraken we samen uit een lekgeslagen duikboot) en focust op de verschillende talenten die binnen een groep moeten aanwezig zijn om de groep te versterken. Tijdens het spel verplaatsen de deelnemers zich op een speelbord (in de vorm van een onderzeeër) van het ene ruim naar het andere ruim. Na elke samenwerkingsopdracht krijgen de deelnemers drukpakken die er voor zorgen dat ze niet gekwetst geraken tijdens de overgang van het ene ruim naar het volgende ruim. Geraken we allemaal samen uit de lekgeslagen boot?

Het spel bestaat uit meerdere samenwerkingsspelen, die de nadruk leggen op een aantal zaken als:

  • /Betrokkenheid als motor van motivatie
  • /Overleg
  • /Maken en opvolgen van afspraken
  • /Communicatiekanalen: welk kanaal (rechtstreekse babbel, telefoon, mail, …) gebruik ik waarvoor?
  • /Communicatie-‘taal’
  • /Leiden en volgen
  • /Grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk

De opdrachten kunnen op verschillende manieren aangepakt worden. Iedere deelnemer zal er op zijn eigen manier mee omgaan. In de nabespreking van de opdracht wordt dit verschil benoemd en gewaardeerd. De deelnemers kunnen op deze manier veilig hun ideeën uitwisselen. De begeleider eenvoudige inzichten/begrippen rond de kracht van verschil aan die inspelen op de ervaring die de deelnemers hebben.

Deze vorming kan een tweedaags programma vormen samen met de vorming 'Open blik op diversiteit'.