Doorstroomgericht werken

Leerdoelstelling

Doorstroom? Hoe begin je er aan? De komende jaren sta je voor de uitdaging om met de veranderingen van het maatwerkdecreet aan de slag te gaan. Tijdens deze 2-daagse opleiding bekijken we samen alle aspecten van een doorstroomtraject : van screening en  het actief benaderen van werkgevers tot het  coachen  op de nieuwe werkvloer. Afhankelijk van jullie noden diepen we bepaalde fases verder uit. Doe inspiratie op en ga de uitdaging aan met de tips en tricks!

De doelstellingen op een rijtje:
 • Deelnemers kunnen ‘doorstroomgericht werken’ plaatsen in het HR proces van de organisatie
 • Inzicht hebben in de flow van het doorstroomtraject: Screeningsfase ;  Jobhunting ;  Nazorgfase
 • Per fase relevante tools en methodieken oefenen en na de opleiding aan de slag kunnen binnen de eigen organisatie

 

Uren:
2 dagen van 9u00 tot 16u30
Deelnemers: Minimaal 5 deelnemers - maximaal 12 deelnemers
Opleidingsderde:  
I-Diverso
Doelgroep: Deelnemers aan deze opleiding zijn het begeleidend personeel van de sociale werkplaatsen (werkvloerbegeleider, monitor, instructeur). Ze worden geacht te weten wat een POP is, waartoe het dient en hoe het gebruikt kan worden.

Opleidingscode
Datum
Plaats   
SWP.20-DW-001      
19/11 - 26/11/2020

Romaanse poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

OPGELET: laatste dag gaat online door


Programma

I-diverso vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte competentiebenadering. De cursus is voornamelijk opgebouwd rond het principe ‘leren door te doen’. Tijdens de vorming verwachten we een actieve deelname van de deelnemers. Ze krijgen informatie rond de thema’s waarmee ze in (kleine) groep of individueel aan de slag kunnen gaan. Telkens volgt er een terugkoppeling en bespreking.

De betrokken trainers hebben ruime ervaring met aanverwante thema’s (bv. POP in de sociale economie, competentie- en talentontwikkeling,…)  veranderingstrajecten, doorstroombegeleidingen, individuele begeleiding, coaching binnen de sociale economie en veelzijdige contacten met werkgevers uit het NEC.

Als rode draad door de twee dagen besteden we continu aandacht aan het toepassen van de methodieken op  anderstaligen. Onze tools zijn herwerkt naar laagtaalvaardigen en toegepast binnen de eigen en andere werkplaatsen.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de vertrouwdheid met het thema leggen we verschillende accenten. Voor aanvang van de vorming krijgen de deelnemers een vragenlijst toegestuurd met als doel uitdagingen, verwachtingen  en drempels in kaart te brengen. Zo maken we de opleiding nog meer op maat.

DAG 1

Achtergronden doorstroomgericht werken: Algemene informatie en informatie over maatwerkdecreet

Doorstroomgericht werken en de organisatie: Visie op doorstroom ; van selectie tot doorstroom ; linken aan HR (POP, functioneringsgesprekken, groeicyclus, …) betrokken partijen en rollen bij doorstroom

Verschillende fases in het doorstroomtraject:
Fase 1: Screening
 • Inhoud: Motivatie en talenten detecteren ; jobdoelwit bepalen ; randvoorwaarden in kaart brengen ;  jobrijpheid bepalen
 • Werken met toolbox: Motivatiekaarten, sectortest, ik wil test, schaalvraag, randvoorwaardenfiche, competentie CV, assessment, checklist werkleider, aantrekkelijke beroepen, POP, inspiratiespel, communicatietools, ...
 • Oefenen van methodieken: Grow-model, oplossingsgericht coachen, transactionele analyse, Starr methodieken, kleurdrukdenken, waarderende benadering, Smart methodiek, POP, ...

DAG 2


Inleiding en opfrissing dag 1

Fase 2: jobhunting
 • Inhoud:
  • Start vanuit jobdoelwit
  • Zoeken van vacatures – kanalen en keuze bedrijven/organisaties
  • CV en motivatiebrief opstellen
  • Voorbereiding op het sollicitatiegesprek: troeven uitspelen, tewerkstellingsmaatregelen,...
  • Contact met de werkgever: actief benaderen, omgaan met weerstanden, ...
  • Proeven van de arbeidsmarkt: mogelijkheden stages enz.
  • Valkuilen: evenwicht tussen empowerment, coaching, sturing en resultaatsgericht werken
 • Werken met toolbox: cv's, sollicitatiebrief, websites, Activa kaarten, beroepsverkennende stages, TBS, ...
 • Oefenen methodieken: persoonlijke en telefonische contacten, het ‘verkoopsgesprek’, omgaan met weerstanden, …

Fase 3: nazorg
 • Inhoud: Job- en taal coaching ; de drie sporen benadering (coach-werknemer-werkgever)
 • Gebruiken van tools: motivatiekaarten, balanskaarten, leerstijlen, beeldende info, ijskastfiche, …
 • Oefenen methodieken: coachmodel, waarderende benadering, vraaggerichte aanpak, wondervraag, gesprekstechnieken, …

Do’s en Don’t van doorstroomtrajecten