Individuele beroepsopleiding (IBO)

Wat is een IBO?

Je leidt met dehulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf gedurende 1 à 6 maanden.Je stelt hiervoor een opleidingsplan op en leert hem de competentiesdie nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Tijdens de IBO betaal jegeen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie. Na de IBO werf je dewerkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur. In bepaaldegevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duuraanwerven.

Specifieke Voorwaarden die VDAB vooropstelt voor een IBO:

Een kandidaat moet aan drie voorwaarden beantwoorden om in aanmerking te komen:

  • Hij is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
  • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
  • Hij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt.

Je maakt een opleidingsplan op en legt dit voor aan de VDAB. Pas als dit wordt goedgekeurd, kan de werkzoekende starten.

meer info over IBO en de productiviteitspremie vind je hier .