Subsidies voor vormingen

Bij het Vormingsfonds LDE kun je een financiering aanvragen voor een heel aantal vormingen.

Ontdek via ons beeldverhaal of een schematisch overzicht wat allemaal kan, zolang het budget het toelaat.
Meer weten over de algemene voorwaarden, de procedure en betaling? Klik hier.

 

Corona

In het kader van de maatregelen tegen Corona hebben we gewerkt aan aangepaste procedures. Een overzicht kan je hieronder vinden.

 


Individuele coaching


Interne opleider en Inhouse


Laat de vorming toch doorgaan

Met voldoende aandacht voor hygiëne en social distancing kunnen inhouse vormingen of vormingen met interne opleider misschien doorgaan. Daar zijn jullie als opleider én werkgever samen verantwoordelijk voor. Stem goed af op voorhand!

Om de social distancing te handhaven, kan je uitzonderlijk een inhouse vorming of een vorming met interne opleider organiseren met minder dan 6 deelnemers.

Voor nieuwe inhouse aanvragen binnen het kalenderaanbod doe je als werkgever een aanvraag via Extranet. Na onze goedkeuring bezorgen we je de contactgegevens van de opleider, zodat je samen kan aftoetsen of aan alle voorwaarden voldaan is.

Voor nieuwe inhouse aanvragen buiten het kalenderaanbod of vormingen met interne opleider ligt de verantwoordelijkheid eveneens bij opleider en werkgever samen en gelden dezelfde voorwaarden.


Vervang de vorming door een online alternatief

Kan je als opleider een online-alternatief aanbieden voor een vorming? Dan kan dat in de plaats van een ‘gewone’ organiseren.

Bij reeds goedgekeurde inhouse vormingen binnen & buiten kalenderaanbod:


Wanneer kan het?

- Als opleider bied je zelf het online alternatief aan.
- Didactisch-inhoudelijk is het online-alternatief een evenwaardig equivalent van de ’klassikale’ vorming.
- Zowel werkgever als opleider zijn akkoord met het alternatief.
- Voldoet de vorming aan deze drie voorwaarden? Dan blijft de tussenkomst dezelfde als voor de originele vorming.

Wat hebben wij nodig?

Als werkgever mail je ons volgende info:
- de vorming die je wenst te krijgen via een online alternatief
- de datum, het tijdstip en de duur van de vorming.

Als lesgever bezorg je ons na afloop van de vorming via vormingen@vivosocialprofit.org
- een kort verslag van een mondelinge evaluatie met de deelnemers óf de resultaten van een online bevraging van de deelnemers
- een namenlijst van de ‘aanwezige deelnemers’ met vermelding van de organisatie waarin ze werken
- je factuur.

 

Bij nieuwe aanvragen voor inhouse vormingen:

Wanneer kan het?


- Als opleider bied je de werkgever zelf je online alternatief aan.
- Didactisch-inhoudelijk is het online-alternatief een evenwaardig equivalent van de ’klassikale’ vorming.

Wat hebben wij nodig?

 • Binnen het kalenderaanbod:
  Als werkgever doe je een aanvraag via Extranet en bezorg je ons volgende info:
  - de vorming die je wenst te krijgen via een online alternatief
  - de datum, het tijdstip en de duur van de vorming

  Als opleider bezorg je ons na afloop van de vorming via vormingen@vivosocialprofit.org :
  - een kort verslag van een mondelinge evaluatie met de deelnemers óf de resultaten van een online bevraging van de deelnemers
  - een namenlijst van de ‘aanwezige deelnemers’ met vermelding van de organisatie waarin ze werken
  - je factuur.

 • Buiten het kalenderaanbod:
  Als werkgever doe je een aanvraag via Extranet en bezorg je ons volgende info:
  - de offerte van de vorming die je wenst te krijgen via een online alternatief
  - de datum, het tijdstip en de duur van de vorming.

  Na de goedkeuring, informeer je de opleider dat hij rechtstreeks aan het vormingsfonds LDE moet factureren.

  Als opleider bezorg je ons na afloop van de vorming via vormingen@vivosocialprofit.org :
  - een kort verslag van een mondelinge evaluatie met de deelnemers óf de resultaten van een online bevraging van de deelnemers
  - een namenlijst van de ‘aanwezige deelnemers’ met vermelding van de organisatie waarin ze werken
  - je factuur.

Bij reeds goedgekeurde vormingen met interne opleider:

Wanneer kan het?


- Didactisch-inhoudelijk is het online-alternatief een evenwaardig equivalent van de ’klassikale’ vorming.
- Er moeten minstens 6 deelnemers ingeschreven zijn.
- De interne opleider biedt zelf het online alternatief aan.
- Indien aan deze drie voorwaarden voldaan is, blijft de tussenkomst dezelfde als voor de originele vorming.

Wat hebben wij nodig?

De werkgever bezorgt ons volgende info via Extranet voor de start van de opleiding:
- de vorming die je wenst te krijgen via een online alternatief
- de datum, het tijdstip en de duur van de vorming.

Na afloop bezorg je ons:
- een kort verslag van een mondelinge evaluatie met de deelnemers óf de resultaten van een online bevraging van de deelnemers
- een namenlijst van de ‘aanwezige deelnemers’
- het terugbetalingsformulier.


Bij nieuwe aanvragen voor vormingen met interne opleider:


Wanneer kan het?

- Didactisch-inhoudelijk is het online-alternatief een evenwaardig equivalent van de ’klassikale’ vorming.
- De interne opleider biedt zelf het online alternatief aan.
- Indien aan deze drie voorwaarden voldaan is, blijft de tussenkomst dezelfde als voor de originele vorming.

Wat hebben wij nodig?

De werkgever mailt ons volgende info:
- de vorming die je wenst te krijgen via een online alternatief
- de datum, het tijdstip en de duur van de vorming.

Na afloop bezorg je ons:
- een kort verslag van een mondelinge evaluatie met de deelnemers óf de resultaten van een online bevraging van de deelnemers
- een namenlijst van de ‘aanwezige deelnemers’
- het terugbetalingsformulier.

Wat doen wij?

We promoten de mogelijkheid van een online alternatief via onze nieuwsbrief en website.

Verplaats de vorming

Verkies je om de vorming in het najaar live te laten doorgaan? Stem hierover als werkgever en opleider samen af.

1) Verwittig ons dat je de vorming verplaatst via vormingen@vivosocialprofit.org .
2) Pas de data aan in Extranet.
3) Het verdere verloop is net zoals bij elke andere inhouse vorming of vorming met interne opleider.


Contacteer ons voor meer info


Taalondersteuning


 

 Algemene procedures
 Soort vorming 
 Klik door voor meer info

 E-leren 
   Individuele coaching 
   Inhouse binnen of buiten kalenderaanbod
   Vorming met interne opleider
   Kwalificerende opleiding aan een vormingsinstelling
   Taalondersteuning op de werkplek
   Lancering in het najaar als er een restbudget is
 Incentive vormingen of individueel dossier: tussenkomst voor deelname aan
 studiedag/infosessie/workshop
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lise Kamers  van het team vormingsfondsen.

Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.