Intervisie: Hoe omgaan met de toenemende diversiteit op de werkvloer?

INTERVISIE VOOR MONITOREN/BEGELEIDERS:

De laatste jaren zien we de diversiteit aan mensen in de ploegen toenemen.  Dit gaat zowel over etnisch-culturele diversiteit, als over verschil in leeftijd, diversiteit in persoonlijke problematieken en mogelijkheden, in professionele ervaring en competenties. De groeiende diversiteit heeft impact op relaties tussen mensen, op de groepsdynamiek en op de kwaliteit van de samenwerking.

Dit vormt een extra uitdaging,  zowel voor de begeleiders/monitoren op de werkvloer als voor de medewerkers van de ondersteunende diensten die de begeleiders/monitoren coachen.

In de ééndaagse intervisiesessie kunnen deelnemers elkaar vanuit de praktijk inspireren en versterken in het omgaan met deze altijd maar veranderende realiteit.

De intervisie vertrekt van de uitgangsvraag: « hoe kunnen we werken aan de groepsdynamiek en aan een goede samenwerking in divers samengestelde -en steeds diverser wordende- groepen? »

 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30

Aantal deelnemers: min.5  - max. 12

 

 

 

Code

Wanneer

Waar

SWP.20-INB-001

03/03/2020

Dienstencentrum De Olijftak, Hollandstraat 21, 2060 Antwerpen

SWP.20-INB-002

01/12/2020

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent

SWP.20-INB-003

04/09/2020

't Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt

SWP.20-INB-004

GEANNULEERD

16/09/2020

Dienstencentrum De Olijftak, Hollandstraat 21, 1060 Antwerpen