Meerwaarde ergonomie

Leerdoelstelling

Fysieke overbelastingsletsels zoals rugklachten, vormen een belangrijk probleem in sociale werkplaatsen. Deze letsels ontstaan door het niet op elkaar afstemmen van de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerkers. Willen we overbelasting terugdringen, dan is een totaalbeleid rond ergonomie nodig. Via een participatieve opleiding, coachen we je naar dit beleid. We werken hierbij met concrete casussen uit de werkplaatsen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Ergonomische risico’s leren herkennen en verder leren opvolgen.
  • Kader en leidinggevenden bewust maken om een ergonomie beleid in de werkplaats op te zetten om zo fysieke overbelastingsklachten te vermijden of reduceren.
  • Eigen voorbeeldfunctie leren inzien om tot gedragsverandering van medewerkers te komen

Uren:
1 dag van 9u tot 16u30
Deelnemers:
Minimum 5 deelnemers - maximum 12 deelnemers
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:  Idewe
Doelgroep:
Idealiter nemen er twee personen per werkplaats deel aan deze opleiding, een kaderlid én een direct leidinggevendeOpleidingscode
Datum 
Plaats
SWP.20-ERG-001
30/04/2020
Idewe, Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen - GEANNULEERD

Programma

1. Opstart van een ergonomisch beleid
Voorstelling van de trajectkaart: stappenplan rond het opzetten van een beleid, het analyseren van ergonomische risico’s, het nemen van concrete acties en de verankering van ergonomie.
Oefening: Afname van de ergonomieradar: instrument dat de knelpunten in het beleid blootlegt en dat acties naar de toekomst voorstelt.

2. Ergonomische risico’s
Bespreking verschillende instrumenten die ergonomische risico’s in kaart brengen.
Oefening: Screening van ergonomische risico’s a.d.h.v. foto- en videomateriaal van typische arbeidstaken in de sociale werkplaatsen.

3. Omgaan met fysieke belasting
Bespreking van de opleiding voor werknemers om hun fysieke belasting te leren beheersen.
Oefening: overlopen van het stappenplan en invullen van de stap ‘optimaliseer de ergonomische omstandigheden’ met voorbeelden uit de werkplaats zelf.
Hierbij leggen we sterk het accent op de voorbeeldfunctie van de leidinggevende. Gedragsverandering bereik je immers niet door een éénmalige interventie, maar verdient herhaling en opvolging. We bespreken de coachende rol van begeleiders en het omgaan met gedragsaspecten.