Open blik op diversiteit


Deze vorming start met een ervaringsgerichte activiteit: het spel Blauwland Geelland of Rafa Rafa (afhankelijk van de doelgroep). Zo sensibiliseren we de groep rond diversiteit en omgaan met verschil.

 
Daarna ervaren de deelnemers via korte actieve groepsspelen dat cultuur niet stopt bij uiterlijke verschillen. Een cultuur zien we zeer breed: leeftijd, etnische afkomst, politieke opvatting, muzieksmaak,...

Doelstellingen:

 • Ervaren wat cultuur, vooroordelen en stereotypen zijn (zonder deze woorden te gebruiken).
 • Ervaren hoe cultuurverschillen iemands gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen cultuur meespeelt bij de beoordeling van andere culturen.
 • Dialoog op gang brengen.
 • Inzicht krijgen dat verschillen en gelijkenissen dieper gaan dan uiterlijke kenmerken.
 • Wederzijds respect stimuleren.

   

Speelse aanpak:

Deel 1:

Afhankelijk van de deelnemers kunnen we ‘Rafa Rafa’ of ‘Blauwland Geelland’ spelen. De spelaanpak is gelijkaardig maar de moeilijkheidsgraad verschilt.

Het spel spoort 2 groepen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken, rituelen en afspraken. Aan het begin van het spel worden de spelers in 2 groepen verdeeld: de ‘Alfa’s’ en de ‘Beta’s’. Eén groep verhuist naar een nabijgelegen lokaal en speelt een spel dat de cultuur van die groep voorstelt. De andere groep blijft in het oorspronkelijke lokaal en speelt daar het spel dat ‘hun’ cultuur voorstelt.

Beide groepen sturen waarnemers naar de andere groep. De waarnemers mogen in een eerste fase alleen observeren. Praten of participeren is ten strengste verboden. De waarnemers observeren hoe de andere groep haar cultuur ‘speelt’ en brengen nadien verslag uit in de eigen groep. Samen proberen ze de andere groep te doorgronden. Wat gebeurt er in de andere groep? Welke regels en rituelen heersen er? In de volgende fase proberen nieuwe waarnemers mee te spelen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn ...

Tijdens een bespreking / kadering reflecteert de begeleider samen met de deelnemers op de ervaring. Hoe was het om in een andere ‘cultuur’ te komen, waar liep je tegen aan en wat hielp je? Zo maken we de stap naar de realiteit en leren de deelnemers hoe ze omgaan met onduidelijkheden in het kader van diversiteit.


Deel 2: Via actieve spelen ervaren de deelnemers de verschillende lagen van een cultuur:

 • Uiterlijke kenmerken (buitenste laag)

 • Taal en symbolen

 • Rituelen

 • Helden, subculturen

 • Waarden


We gebruiken 5 in elkaar passende potjes om de metafoor concreet te maken. Doorheen de sessie kunnen de deelnemers deze potjes vullen met foto’s/tekeningen/symbolen. Dit is gebaseerd op het ui-model van Hofstede.

De nabespreking wordt interactief opgebouwd op 3 niveaus:

Oriëntatie: de spelers bewust maken van de veelkleurigheid van hun eigen situatie, het leren kennen van de ander, leren omgaan met het vreemde ...

Bewustwording: de deelnemers worden zich bewust van hun eigen cultuur (in zijn breedste betekenis) op een veilige manier, zodat de confrontatie met andere opvattingen kan leiden tot respect.

Confrontatie: een multiculturele/diverse ontmoeting, hoe luchtig ze ook is, kent een moment waarop je ‘iets’ voelt veranderen.

Einddoel is om te komen tot het inzicht dat verschillen/gelijkenissen vaak dieper gaan dan uiterlijke kenmerken, waardoor we niet enkel focussen op uiterlijke verschillen, maar ook diepere gelijkenissen ontdekken.

Deze vorming kan een tweedaags programma vormen samen met de vorming 'De kracht van verschil'.