Stage in een wooncontext

Bied jij ook een jongere uit het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg een stage aan in een wooncontext?

Dat kan heel vlot in twee stappen:

1) Stel je kandidaat als stageplaats 

Wij denken hierbij aan organisaties uit:

 • Beschut wonen
 • Serviceflats
 • Alles-onder-één-dak woon- en leefprojecten
 • Thuisverpleging
 • Gehandicaptenzorg, enz.

Opgelet: het is erg belangrijk dat de stagiair verzorgende/zorgkundige taken kan uitoefenen in een woonsetting.
We denken dan aan taken zoals: 

  • Logistieke taken
  • Voert EHBO uit bij noodsituaties
  • Evalueert de zorg en rapporteert in het zorgdossier
  • Plant en organiseert de zorg van de cliënt conform het zorgplan
  • Voert de basiszorg uit volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
  • Voert de basiszorg en gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met ADL-dysfunctie
  • Neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels tijdens de basiszorg
  • Regelt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt animeert en stimuleert de cliënt om deel te nemen

>>   Stel je hier kandidaat

 


2) Kies in september een stagiair uit onze databank

 In het filmpje hieronder leggen we uit hoe dat kiezen verloopt: 

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lesley Vincent