Tussenkomsten

 

Looptijd aanvraagronde 2019
Maximum 2 jaar, dus van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.
 
Maximale tussenkomst
 


 
De maximale financiële tussenkomst hangt dus af van:
  • de grootte van de organisatie
  • en het samenwerken met meerdere organisaties.
Als de begroting of je afrekening minder vraagt, betalen we uiteraard niet het maximum uit.

Voorschot
  • in de loop van de derde maand na de goedkeuring door het SFSCW
  • 60% van het goedgekeurde bedrag
  • gestort op de rekening van de contactorganisatie
Saldo
Dit betalen we na ontvangst en controle van de gevraagde documenten.
 
Eén maand na afloop van het project bezorgt de contactorganisatie het SFSCW:
  • het standaardevaluatieformulier ingevuld door de werkgever en gevalideerd door de werknemers. Bij samenwerking bezorgt elke deelnemende organisatie een ingevuld formulier.
  • de ingevulde kostenopgave met een overzicht van alle kosten. Dus een globaal overzicht van de onkosten van alle deelnemende organisaties.
 
 
 
  
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfscw@vivosocialprofit.org
contacteer Lise Kamers of Frederik Sadones
van het team vormingsfondsen