Bouwen aan een leerbeleid ( Online vorming)

Leerdoelstelling

Zet jouw organisatie strategisch in op VTO?
Tijdens deze momenten krijg je handvaten aangereikt om er effectief(ver) werk van te maken. 

 • Je ontdekt de meerwaarde van een visie op leren in je organisatie en hoe je die opmaakt.
 • Je leert hoe je een functioneel VTO-plan op maat van je organisatie opstelt.
 • Je komt te weten hoe je VTO-doelen linkt aan de strategie van de organisatie.
 • Je ondervindt hoe je ervoor zorgt dat opleidingsinitiatieven impact realiseren in je organisatie.

Doelgroep

Vormingsverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken, directie.
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties
Opgelet:
De opleidingen zijn betalend voor organisaties behorende tot sectoren PC 318.02 en PC 330.01-thuisverpleging.

De kostprijs bedraagt gemiddeld € 375 / deelnemer.

Opleidingsderde

Mentor vzw

Data en locatie

Code
VV21-VTO1OL

Data

Collectief opstartmoment + opening online leerplatform
23 maart 2021 - 9u tot 10u30

Individueel coachingsmoment
20, 22 of 23 april 2021 ( In overleg met Mentor vzw)

Collectief intervisiemoment
20 mei 2021 - 9u tot 11u30

Afsluit online leerplatform
22 juni 2021 ( geen contactmoment)

Locatie

Online

 Inschrijven

 

Volzet. Schrijf je in op wachtlijst.

 

Extra informatie

Deze module bestaat uit: 

Een online leerplatform

 • waar alle deelnemers vlot toegang toe krijgen
 • met online leermodules opgebouwd uit opleidingsvideo’s van de trainer en aangepast film- en oefenmateriaal
 • dat deelnemers op eigen tempo en op zelfgekozen momenten kunnen doorlopen
  naargelang wat voor hen het meest interessant is

...en 3 contactmomenten:

1. Een collectief opstartmoment (1.5 uur), waarbij:

 • deelnemers elkaar en de lesgever leren kennen
 • iedereen wegwijs gemaakt wordt op het online leerplatform
 • het verdere leertraject toegelicht en ingepland wordt

2. Een individueel feedbackmoment (1 uur):
Een videoconversatie of telefoongesprek waarin de trainer individueel met elke deelnemer in gesprek gaat omtrent het VTO-beleid in diens organisatie (a.d.h.v. een eigen ‘optiscan VTO’), en zo advies en coaching op maat kan bieden.

3. Een collectief intervisiemoment (2.5 uur):
Onder (groepjes) deelnemers, o.l.v. de trainer, als ideaal moment voor deelnemers om:

 • ervaringen uit te wisselen in de uitbouw van VTO-beleid met hun collega-deelnemers
 • concrete tips en tricks mee naar huis te nemen om verder aan de slag te gaan

Programma

In deze vorming krijgt u praktische handvaten aangereikt om met uw organisatie efficiënter en effectiever in te zetten op vorming, training en opleiding (VTO). U leert wat een strategisch en operationeel VTO-beleid(splan) inhoudt en hoe u dit in uw organisatie kan opbouwen/verfijnen:

 • Wat betekent VTO voor mijn organisatie?
 • Op welke vragen biedt het VTO-beleid in mijn organisatie een antwoord?
 • Hoe verhoogt het VTO-beleid de efficiëntie binnen mijn organisatie?
 • Hoe versterkt het VTO-beleid de concurrentiële positie van mijn organisatie?

U zoomt in op hoe u concrete leerprocessen kan faciliteren en optimaliseren:

 • Hoe zorg ik er voor dat mijn werknemers zich professionaliseren?
 • Op welke manier zorg ik er voor dat een VTO-activiteit z’n doel bereikt?
 • Hoe meet ik het effect van een VTO-investering?
 • Wanneer komt hetgeen werknemers geleerd hebben de werkvloer (en dus mijn ganse organisatie) ten goede?

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

 • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
 • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.


   

VRAGEN OF OPMERKINGEN

 Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.