Acties werkbaar werk


Het onderzoek (VIVO, 2013) bracht een resem werkpunten en problematische situaties aan het licht en leverde inzicht in goede praktijken. Deze gaven input voor een actieplan. 

Samen met onze partners, zoals de verschillende sociale fondsen en HR-wijs, wil VIVO organisaties en medewerkers via allerlei acties ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk in de social profit.


Acties

Maak kennis met de lopende initiatieven.

  • Surf naar waardevolwerk.be en ontdek alles over werkbaar werk in onze sector: tips, instrumenten, cijfermateriaal om meteen mee aan de slag te gaan.
  • Volg ons op facebook en ontvang dagelijks een inspirerend bericht.
  • Onze affiches al gezien? (alle organisaties ontvangen najaar 2018 een nieuwe rond het thema 'werkdruk').  Wil je graag extra affiches bestellen of flyers, neem dan gerust contact met ons op.
  • We organiseren lerende en ondersteunende netwerken "Werkbaar leidinggeven doe je niet alleen'.