Acties werkbaar werk


Op basis van eigen onderzoeksresultaten besloten we in te zetten op acties rond werkbaar werk.
We maakten de bestaande werkbaarheids- en risico- indicatoren uit de werkbaarheidsmonitor concreet door werknemers en werkgevers te bevragen naar knelpunten op hun werkvloer. 

De keuze voor onderstaande acties komt voort uit


Acties

Enerzijds integreren we werkbaar werk in bestaande activiteiten van VIVO.
Anderzijds zijn er enkele nieuwe acties gericht op werkbaarheid in de Vlaamse Social Profit.

  • VIVO ondersteunt praktijklabo's in de ouderenzorg rond innovatieve arbeidsorganisatie. Hierbij bewaakt VIVO ook dat de nodige lessen getrokken worden voor de ruimere sector
  • We voegden een nieuw thema aan het HR-aanbod  toe: “Het opzetten van een stressbeleid in de organisatie”
  • We organiseerden in het najaar 2017 opnieuw de door VIVO zelf geplande interactieve sessies: "Agressie en pestgedrag"