Omgaan met alcohol en drugs

Leerdoelstelling

Je krijgt tijdens deze opleiding meer kennis over de alcohol- en drugsthematiek. Je leert wat werk gerelateerd gebruik van alcohol en andere drugs inhoudt. Daarnaast leer je hoe je problematisch gebruik kan voorkomen of wat je moet doen wanneer het zich voordoet. Je verwerft daarbij inzicht in hoe je een (motiverend) gesprek met medewerkers kan voeren en welke mogelijke interne of externe doorverwijzingskanalen er zijn in de organisatie.

Uren: 
1 dag van 9u30 tot 16u30
Deelnemers: 
Minimum 5 - maximum 15
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde: 
VAD
Doelgroep:
Begeleiders die op de werkvloer in contact komen met alcohol- en drugsproblematiek

Opleidingscode 
 Datum 
 Plaats 
SWP.20-ALC-001
2/06/2020
Online

Programma

Er is veel aandacht voor interactie tijdens de opleiding. De lesgever vraagt ook om op voorhand leervragen door te geven, om zo de inhoud verder af te stemmen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aard en omvang van het gebruik van alcohol (en andere drugs): algemeen – bedrijfswereld
 • Probleemdefiniëring: wat is een alcohol(of-)probleem in het kader van het werk, en meer specifiek in het kader van een sociale tewerkstellingsplaats. Omschrijving werkgerelateerd gebruik
 • Productinformatie: (beperkt) in functie van corrigeren van misvattingen
 • Mogelijke werkgebonden factoren in relatie tot problematisch gebruik op het werk
 • Rolbepaling met focus op de rol van begeleiders/omkaderingspersoneel:
  - signalen zien van problematisch alcohol- en druggebruik
  - optreden bij acuut en chronisch problematisch alcohol- en druggebruik (iemand komt onder invloed op het werk)
  - hoe motiveren tot gedragsverandering en mogelijke hulpverlening
 • Mogelijke doorverwijzingskanalen

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren.
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.