Onderzoek opleidingsbehoeften

Onderzoek naar opleidingsbehoeften

VIVO voert onderzoek naar sectorale opleidingsbehoeften. Het onderzoeksopzet stemmen we af op de vragen van de betreffende sector. We onderzoeken dan bijvoorbeeld:

  • Welke opleidingsnoden geven werknemers zelf aan?
  • Welke opleidingsnoden ervaart men als meest prioritair?
  • Welke opleidingsnoden worden gedeeld door werkgevers en werknemers?
  • Rond welke opleidingsbehoeften moeten we sectoraal opleidingen voorzien?
  • Welke opleidingsnoden zien werkgevers voor de diverse functies in de organisaties?

 

Enkele initiatieven:

Studie naar opleidingsbehoeften binnen de sector van de Maatwerkbedrijven (2018)

(sociale en beschutte werkplaatsen)

Voor welke trends en uitdagingen staat deze sector? En over welke competenties moeten werknemers, begeleiders en omkadering beschikken? 

Download de brochure met concrete tips en aanbevelingen of lees het volledige onderzoeksrapport.
Heb je vragen over onderzoek? Neem gerust contact op met Philippe Degelin.

 

Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van Vlaamse Opvoedings- en Huisvestings-inrichtingen en –diensten (2014)

De sector PC 319.01 is een sector in verandering. Met het oog op het ontwikkelen van aangepaste acties vanuit het Sociaal Fonds VOHI werd een studie opgezet om de trends en ontwikkelingen in kaart te brengen en van hieruit ook de toekomstige competentienoden en opleidingsbehoeften te detecteren.
Het onderzoeksrapport kan je hier raadplegen.  


Screening ‘Opleidingsbehoeften in de sector van de Sociale Werkplaatsen’ (2012)

Om een passend sectoraal opleidingsaanbod met kwalitatieve leeractiviteiten te ontwikkelen werd een onderzoek opgezet naar de opleidingsvragen van werkgevers én werknemers. De screening bestond uit 2 onderdelen, een analyse van de huidige vormingsinspanningen én een opleidingsbehoeftenonderzoek.
Het onderzoek kan je nalezen in ons rapport.


Enquête ‘Voorbereiding sectoraal opleidingsaanbod Beschutte Werkplaatsen 2013-2014’ (2012)

Via een online-bevraging van de VTO-verantwoordelijken werden de belangrijkste opleidingsbehoeften in kaart gebracht. Tevens werden de factoren die deelname aan het sectorale opleidingsaanbod belemmeren nagegaan en werd gepeild naar mogelijke organisatorische verbeteringen.

   Iets voor jouw sector zo'n onderzoek naar opleidingsbehoeften?

    Neem vrijblijvend contact op met Luc Van Waes. 
    Hij helpt je graag verder.