Beschutte werkplaatsen

De beschutte werkplaatsen stellen 16.000 personen met een arbeidshandicap te werk die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen. Door personen met een arbeidshandicap werk te geven, dragen de beschutte werkplaatsen bij tot hun maatschappelijke integratie.

Deze sector beschikt niet over de 0.10%-maatregel voor 'risicogroepen'. Toch werd een vormingsfonds opgericht dat onder andere de middelen vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de sector beheert en het VIVO-vormingsbudget verdeelt.

Acties specifiek voor de sector

VIA 4 Budget ter beschikking gesteld in het kader van vorming, training en opleiding (VTO) en kwaliteit in de sociale economie voor beschutte werkplaatsen.
OPLEIDINGSAANBOD BWP
Een opleidingsaanbod voor doelgroepmedewerkers en omkaderingspersoneel.
                                                 
 

Sectoroverstijgende acties

VORMINGSBUDGET Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIA VORMING HOGEROP Werknemers met maximaal secundair diploma kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
VIVO-VORMINGSAANBOD  Een vormingsaanbod over actuele thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aaanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.

Websites van VIVO die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
PIGMENTZORG  Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
   

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

T 02 250 37 77 
info(at)vivosocialprofit.org .