Boek Bouwstenen cultuursensitieve organisatie

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt? Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken?

In het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie  gaat VIVO i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering in op deze en andere vragen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

Bestellen? 

     

Nog vragen over dit boek?  

   
  Neem contact op met Steffie Jalhay.