Boeken


BOUWSTENEN VOOR EEN CULTUURSENSITIEVE ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIE

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt? Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken?

In het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie  gaat VIVO i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering in op deze en andere vragen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

Bestellen? 
Meer info over cultuursensitieve zorg?   
  

TIJD VOOR AGRESSIEBELEID


Tijd voor agressiebeleid is het resultaat van de negenjarige speurtocht van 
Icoba naar allerhande informatie, materiaal en praktijken rond agressie en agressiebeheersing. Het is een bundeling uit informatiedragers, het werkveld, eigen praktijk ervaringen en vorige Icoba-campagnes. De thema’s preventie, interventie, opvang en nazorg komen in dit boek bij elkaar. 

Meer info en bestellen kan op de website bij het werkboek Tijd voor Agressiebeleid.