Mijn hoofdopdrachten? Het leiden van een boeiende vzw in de social profit, met basismissies in de domeinen competentiemanagement, onderwijs-arbeidsmarkt en diversiteit. Contacten leggen en overleggen met sociale partners, beleidsactoren, sectorale sociale fondsen en allerlei Vlaamse onderwijs- opleidings- en onderzoekspartners. Samen met het team streven naar een kwaliteitsvol instroom- doorstroom- en uitstroombeleid in de Vlaamse social- profitsectoren.