Ik ben projectbeheerder diversiteit. Samen met mijn collega’s werken we aan een diverse en inclusieve instroom binnen de social-profitsector. Ik werk enerzijds mee aan het project Onbeperkt Talent, waar talent met een arbeidsbeperking in contact komt met werkgevers binnen de social-profitsector. Anderzijds werk ik mee aan aanwervingsacties van Hand-On Inclusion en ondersteun ik onze website rond cultuursensitieve zorg: trefpunt Odi.