Veelgestelde vragen


Corona en Via Vorming Hogerop?

Als scholen sluiten, wat gebeurt er dan met mensen die vanuit Via Vorming Hogerop een opleiding volgen? Als een school geen les meer geeft en de stages worden opgeschort, beslist de werkgever waar de kandidaat onder contract staat wat er te gebeuren staat. Het schorsen van de opleiding is immers geen schorsing van de arbeidsovereenkomst. Als de school daarentegen in een alternatief aanbod voorziet, wordt de opleiding geacht door te lopen. In dat geval volgt de kandidaat van Via Vorming het aanbod van de school.

Overeenkomsten

Er mogen nieuwe overeenkomsten voor de uitvoering van alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBOS en Leertijd) gesloten worden op voorwaarde dat:

Ook lopende overeenkomsten mogen onder dezelfde voorwaarden hervat worden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Syntra Vlaanderen .

Stages in de zorgsector?

Hiervoor verwijzen we naar de website van Onderwijs Vlaanderen. Daar vind je recente informatie samengebracht – met een aantal minimale voorzorgsmaatregelen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gezinsopvang “sui generis” en COVID-19?

Met het Coronavirus vragen we veel van de sector kinderopvang. In de gezinsopvang met het statuut “sui generis” lijkt alles nog net iets minder evident. Toch is het de boodschap om de basisregels te respecteren in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen vanuit de RVA en/of de RSZ.

De Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders is een initiatief van het Sociaal Fonds voor de sector kinderopvang.
Organisatoren gezinsopvang kunnen er terecht voor informatie of ondersteuning bij specifieke problemen in verband met de sociale zekerheid van de onthaalouders.
Meer info vind je hier.

Geldt Corona als beroepsziekte?

Het federaal agentschap voor beroepsziekten, Fedris, bevestigde op 24 maart 2019 met een bericht op haar website:
…dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.
In ieder geval moet in de eerste plaats altijd aangifte gedaan worden bij de mutualiteit.

Nog een vraag?

We zijn bereikbaar op info@vivosocialprofit.org of 02 250 37 77.