Enquete - aan de slag met online leren

Vlaanderen liep tot voor kort niet warm voor online leerformules. Omdat fysieke opleidingen nu niet kunnen, lijkt het tij te keren. Maar hoe zit dat in onze sector?

 

Wij deden een kleine bevraging in april 2020.  Hierbij de resultaten.

Hebben organisaties ervaring met online leren?

57% van de respondenten (n=53) geeft aan géén ervaring te hebben met online leervormen.
Daarvoor halen de respondenten verschillende redenen aan. De belangrijkste blijkt ‘geen kennis van het online aanbod’ (30%).

Nieuwe technologie dringt steeds meer door in onze manier van werken én leren. We zien nieuwe leervormen opduiken (zoals serious gaming, MOOC’s, virtual reality, apps, …) en ook andere leerbenaderingen (zoals flipping the classroom, …) vinden hun ingang.

Met de lockdown lijkt de digitalisering van opleiding in Vlaanderen helemaal te zijn ingezet. Momenteel doen veel opleidingsverstrekkers extra inspanningen om hun aanbod online te brengen.  

Onze tip? Grijp nu de kans om online leerformules te ontdekken.  Je kan bij sommige aanbieders gratis enkele weken hun online leerplatform uitproberen. Bovendien zijn er nu heel wat gratis webinars die je kan volgen, zoals het aanbod van VIVO .

 

Vooruitzicht?

75% geeft aan dat er nu meer interesse is voor online leren dan vóór de coronacrisis.
Wat organisaties van VIVO en de vormingsfondsen vooral verwachten? Hier blijkt het inzetten op een online-aanbod naar organisaties het meest gevraagd. Verder is er ook duidelijk behoefte aan informatie over aanbieders, bijvoorbeeld in de vorm van een databank.

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een visie op e-learning en het bepalen van onze opdracht daarbij. We willen in overleg met onze partners Verso en Fe-bi snel acties aankondigen.

Onze tip? Ook voor organisaties in de sector is het interessant om een visieoefening te doen rond het inzetten van e-learning. De nieuwe leervormen leveren ook nieuwe vragen op in organisaties. Bijvoorbeeld: ‘Hoe integreren we online leren in ons HR-beleid? Hoe kunnen we onze medewerkers ondersteunen om ‘digi-vaardiger’ te worden? Hoe helpen we onze medewerkers om slim en zelfgestuurd te online leren, in combinatie met de informatie-overload en hoge werkdruk?’

 

Meer info over het leer- en opleidingsbeleid in organisaties? Of over e-learning? Check onze website www.lerenindesocialprofit.org