studiedag personenzorg

       

 

Wil je er graag bij zijn?

Schrijf je hier in.

 

Inhoudelijke toelichting van de sessies

 

 


Sessie 1: Kinderopvang: zelfevaluatie-instrument MeMoQ
Kind en Gezin ontwikkelde het zelfevaluatie-instrument MeMoQ, om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te evalueren en verbeteren. Maar hoe begin je eraan? De pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel vertaalden het zelfevaluatie-instrument naar 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjes: MeMosnaQs . Kinderbegeleiders kunnen de opdrachten eenvoudig uitvoeren in hun leefgroep met de kinderen of ouders. Andere opdrachten kunnen ze samen met collega’s doen. 
Tijdens deze workshop gaan we actief enkele MeMosnaQs uitproberen. We bespreken ook actiekaarten om het gebruik van MeMosnaQs te plannen en evalueren. 

Workshopbegeleider: Laura Van De Velde (Agentschap Opgroeien) 

 

 

 

 

Sessie 2: Ouderenzorg: Wonen en leven in de zorg 2.0
In deze workshop leer je meer over hoe ‘wonen en leven’ als hefboom voor de kwaliteit van leven van bewoners ook een hefboom kan zijn voor de kwaliteit van werk van medewerkers in een woon- en zorgcentrum. We focussen ook op hoe het uiteenlopende disciplines met elkaar kan verbinden, met in het bijzonder aandacht voor de rol die zorg- en verpleegkundigen hierin kunnen spelen. Daarnaast geeft VVSG inzichten mee uit haar koplopers-groep ‘wonen en leven in de zorg’. Binnen deze groep wordt vanuit zorgleerkrachten nagedacht over hoe ‘wonen en leven’ een sterkere plaats kan krijgen in de zorgopleidingen. Verwacht je aan een interactieve en dynamische sessie die je met concrete handvatten terug naar huis stuurt.

Workshopbegeleider: Iris De Mol (VVSG)
 

 

 

 Sessie 3: Jeugd en gehandicaptenzorg : KOPLR , sociale netwerkvorming bij personen met een handicap 

Onderzoek leert dat personen met een verstandelijke beperking weinig vriendschapsrelaties hebben, weinig deelnemen aan sociale activiteiten en zich eenzaam voelen. Ondanks de vele bestaande methodieken en tools, botsen begeleiders in de praktijk vaak op moeilijkheden om hier samen met hun cliënten aan te werken. 
Personen met een beperking gaan als speler zelf aan de slag met KOPLR en worden zo getriggerd om aan te sluiten bij een netwerk in een diverse samenleving. Het spel werd bedacht door en voor mensen met een mentale beperking en hun begeleiders, i.s.m. Cera en de Academische Werkplaats Inclusie Ondersteuning. 

In deze workshop maak je kennis met het gratis online spel KOPLR en ontdek je hoe toekomstige hulpverleners dit kunnen inzetten om het netwerk van hun cliënten te versterken.

Workshopbegeleider: Tina Kennes, Spond vzw

 

   

Sessie 4: Gezinszorg :Ziedet? - Versterk je leerlingen in cultuursensitief omgaan met cliënten en collega’s
Een hulpverlener krijgt een discriminerende uitspraak te verwerken, mag niet binnen bij de cliënt thuis, heeft het moeilijk met de beperktere kennis van het Nederlands van een collega, … Ook jouw leerlingen kunnen als toekomstige medewerker in de thuiszorg met deze situaties geconfronteerd worden. Want de diversiteit op onze werkvloeren neemt sterk toe. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe leer je de leerling de verschillen te overbruggen? Hoe behandel je deze gevoelige onderwerpen in de les?
In deze workshop maak je kennis met het online leertraject ‘Ziedet ?’ dat jou lesmaterialen met ‘cultuursensitieve zorg’ als thema aanbiedt. Via zes e-modules en bijhorende leerwijzers  zie je hoe je met jouw leerlingen kan werken aan de dialoogvaardigheden die ze nodig hebben in hun praktijk. Je verneemt op welke leerdoelen dit leertraject inzet en verkent hoe je met deze materialen blended aan de slag kan.

Workshopbegeleiders: Arzu Yentür (Erasmushogeschool Brussel), Carine De Meester (VIVO)