Project 3030

Mei 2018: Project 3030 scoort bij OESO!

Op 14 mei 2018 kwam een delegatie van de OESO, de departementen werk en sociale economie, onderwijs, de Vlor en de SERV bij Familiezorg Oost-Vlaanderen op bezoek.
Het bezoek kaderde in de OESO-skills strategie in Vlaanderen. Deze voorziet landen en economieën van een strategische benadering om hun menselijk kapitaal op te bouwen, op peil te houden en te gebruiken om tewerkstelling en economische groei te stimuleren, en om sociale inclusie te promoten. Het komt er in het kort op neer dat de OESO een doorlichting maakt van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen in Vlaanderen en op basis van die doorlichting aanbevelingen doet voor verbetering. Ook voor andere landen werd reeds zo’n Skills Strategy Review uitgevoerd.
Het Project 3030 werd in de OESO-doorlichting opgenomen als goed praktijkvoorbeeld.
    
     

Meer weten over Project 3030?

      

     


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

project3030(at)vspf.org