Deeltijds leren / deeltijds werken

Wat is deeltijds leren / deeltijds werken?

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren en werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.

Als werkgever bied je een deeltijdse tewerkstelling aan die aansluit bij de gevolgde opleiding. Je zorgt voor een begeleiding op maat van de jongere. Deze tewerkstelling (de loonkost) wordt gesubsidieerd via het generatiepact en de fondsen voor bestaanszekerheid.

Erkennen als werkplek?

Elke organisatie die jongeren uit het deeltijds onderwijs of uit de proeftuin duaal leren zorgkundige of duaal kinderbegeleider wenst aan te werven, moet zicht laten erkennen als werkplek. Wij gebruiken de onlinetool die door Syntra Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld. Via www.werkplekduaal.be vraagt een organisatie per vestiging en per opleiding een erkenning aan. 

Sectoraal Partnerschap Social Profit van start

Op 16 november 2016 werd de overeenkomst tussen het Vlaams Partnerschap en het sectoraal Partnerschap Social Profit door de voorzitter, Anke Grooten, ondertekend. Vanaf nu worden de aanvragen voor werkplekken opgevolgd en behandeld door VIVO vzw.


 

In welke sectoren kan je deeltijds leren en werken?

Hieronder staat een overzicht van de sectoren waar het mogelijk is een jongere uit het deeltijds onderwijs tewerk te stellen (al dan niet gesubsidieerd).

Voor alle informatie, formulieren en brochures klik je op je sector:

Hoe ondersteun je de jongere op de werkvloer?

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt elk najaar de opleiding 'MENTOR+' georganiseerd door de beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO.

Het loket
De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren. Om een vlotte opvolging te verzekeren, werd het loket deeltijds leren / deeltijds werken opgericht. Als werkgever of centra leren en werken (CLW) kan je met al je vragen bij het loket terecht.

 VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
 F 02 218 02 39
loket(at)jongerenindesocialprofit.be