Aanloopfase

De sociale partners van het Fonds voor Bestaanszekerheid sociale werkplaatsen en de jongerenbonus financieren in verschillende sociale werkplaatsen de loonkost van een begeleider/monitor in de sociale economie. Deze begeleidt jongeren in een aanloopfase. De jongere is ingeschreven in een Centrum Leren en Werken.

Aanloopfase: voor wie bereid is om te werken, maar daar nog verder attitudes en vaardigheden voor moet ontwikkelen

1. Gesubsidieerde begeleider/monitor

Elk kwartaal geef je van elke begeleider/monitor die gesubsidieerd wordt de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.
 
2. Opvolging aanloopfase
VIVO volgt de invulling van de aanloopfase op.
Bij elke jongere die in/uit dienst gaat, bezorg je dit formulier aan jdb@vivosocialprofit.org   

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Jessica De Bruyn
T 02 250 37 77

Veerle Noerens
T 02 227 22 41