Discriminerend cliënteel

Cliënt of koning?

Cliënten die hulpverleners discrimineren omwille van hun uiterlijk, geslacht of enig ander “verschil”. Elke thuiszorgorganisatie wordt daar vroeg of laat mee geconfronteerd en er komen dan heel wat vragen naar boven:

Hoe moet ik hier als verzorgende op reageren?
Hoe de cliënt overtuigen dat dit niet kan?
Welke ondersteuning voor de verzorgende die slachtoffer werd van discriminatie?
Kan dit leiden tot zorgweigering?RESOC Halle–Vilvoorde en VIVO vzw ontwikkelden drie concrete instrumenten:

  • Voor de verzorgende met concrete tips over reageren op en omgaan met discriminerend gedrag van cliënten.
  • Voor de sector–, regio– of wijkverantwoordelijke: hoe werk ik ondersteunend naar de verzorgenden en hoe benader ik de cliënt.
  • Voor de directie hoe een beleid naar discriminerend gedrag van cliënten kaderen binnen een globaal diversiteitsbeleid.

Lees de brochure 'Cliënt of koning?' die ontwikkeld werd voor de directie.

Hoe gaan we verder?

De methodiek ‘Cliënt of koning’, krijgt in 2017 een uitbreiding. Naast de huidige methodiek die bedoeld is voor de gezinszorg zullen we ook in andere deelsectoren van de social profit aanbevelingen doen over hoe je kan omgaan met discriminerend cliënteel.

Werk je in een organisatie binnen een institutionele setting (de ziekenhuissector, de ouderenzorg, de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen of de kinderopvang), dan willen we weten hoe jouw organisatie omgaat met discriminerend cliënteel.

  • Over welke (inspirerende) praktijken en/of procedures beschikt je organisatie om discriminatie tegenover medewerkers/collega’s vanwege cliënten/patiënten aan te pakken? 
  • Bij wie kan je gediscrimineerde medewerker/collega terecht om dit te melden? Zijn er bepaalde interne procedures? 
  • Hoe gaat jouw organisatie om met discriminerend gedrag van cliënten/patiënten? 
  • Welke stappen zetten jullie?
  • ....
Laat het ons weten.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een projectbeheerder van het team diversiteit .