Expertennetwerk cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg in de diepte

Naast het bundelen en verspreiden van kennis en kunde over cultuursensitieve zorg (CSZ) met www.pigmentzorg.be, graven ook dieper.

In 2013 gingen we met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid op onderzoek uit. Sleutelfiguren in CSZ werden geïnterviewd, we brachten hulpverleners samen voor een ervaringsuitwisseling over het thema en we gingen de concrete behoeften in het werkveld omtrent CSZ na. In een lerend netwerk met experten in CSZ gingen we drie dagen lang dieper in op de noden op het vlak van CSZ.

Naar een cultuursensitieve toekomst

Ook na afloop van het project blijven de experten in CSZ de krachten bundelen.

Samen met hen werken wij in verschillende actiegroepen aan concrete acties:

ACTIE 1:

De brede studiedag over cultuursensitieve zorg om 
hulpverleners informatie en inspiratie te geven ging door op 23 mei 2014.

Meer lezen?
   
ACTIE 2:

We verzamelden heel wat input over hoe je als leidinggevende je zorg- en welzijnsorganisatie cultuursensitief kan maken.

Deze info vind je terug in het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie i.s.m. Uitgeverij Politeia.

Op donderdag 21 april 2016 werd het boek voorgesteld.
     


ACTIE 3:

Van oktober 2016 tot juni 2017 organiseren we twee leer- en coachingstrajecten over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg, voor leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties.

Lees hier meer.

    

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Steffie Jalhay of Saar Casteels  van het team diversiteit.