Divers personeelsbeleid

Zorgen voor diversiteit bij je personeel is een grote meerwaarde voor je organisatie. Je kan bijvoorbeeld focussen op het aanwerven van een aantal zogenaamde ‘kansengroepen’, zoals 50+-ers, mensen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap.

Ga daarnaast ook op zoek gaan naar de diversiteit binnen je personeel.
En speel deze verschillen uit als troeven. Want het biedt je veel mogelijkheden:
  • Je haalt nieuw talent in huis.
  • Je kan rekenen op extra en andere expertise.
  • Je spreekt een nieuwe, andere groep cliënteel aan.
  • Je creëert een dynamiek binnen je organisatie en stimuleert vernieuwing.
Gebruik daarbij wel een goed uitgebouwd personeelsbeleid. De partners en projecten hieronder vermeld helpen je bij het opzetten daarvan.

Ondersteuning voor een goed uitgebouwd personeelsbeleid

  • Voer als werkgever een non-discriminatiecode in als basis voor een divers personeelsbeleid. Deze code maakt diversiteit bespreekbaar. Als werkgever heb je zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak die discriminerend van aard is.
  • Doe beroep op een van de vele taalondersteuningen wanneer je anderstaligen aanwerft.
  • Zoek uit hoe je een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwt.
  • Gebruik de Checklist Diversiteit van HR-wijs. In deze checklist krijg je stellingen voorgelegd per HR-domein. Je antwoorden leiden tot een rapport met sterktes en werkpunten. Daaraan worden automatisch tips gekoppeld. Je kunt meteen aan de slag.
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een projectbeheerder van het team diversiteit .