Diversiteit

Samen werken aan diversiteit, daar ondersteunen we je graag bij. We geven een overzicht van de spelers op de “diversiteitsmarkt” en verwijzen je door naar potentiële partners.

Divers personeel

  • Wil je werk maken van een divers personeelsbeleid?
    Zet als organisatie dan ook in op het aanwerven van kansengroepen.

  • Daarnaast kan je ook inzetten op de diversiteit binnen je huidige personeelsbestand.
    Lees bij het thema HR-beleid hoe je hiermee aan de slag gaat of schrijf je in voor de interactieve opleiding "Starten met een diversiteitsbeleid? Hoe?" . 

  • Een divers personeelsbestand brengt nieuwe vragen met zich mee.
    In het project ‘Cliënt of Koning?’ gaan we in op de vragen die spelen wanneer cliënten hulpverleners discrimineren op basis van hun uiterlijk, geslacht of enig ander “verschil”.

Trefdag arbeidsbemiddelaars

Jaarlijks organiseert VIVO een trefdag voor arbeidsbemiddelaars. Zij ondersteunen kansengroepen in hun zoektocht naar werk. Deze dag is voor arbeidsbemiddelaars hét moment bij uitstek om informatie over werk en opleiding in de sociale sector mee te krijgen.
Evengoed zijn deze dagen netwerkmomenten, die maken dat wij voeling krijgen en houden met wat er leeft ‘op het veld’.

Lees meer over deze jaarlijkse trefdag.Divers cliënteel
Ook in het bereiken van een divers cliënteel en het ondersteunen van hulpverleners en organisaties in het omgaan met dat divers cliënteel, wijst VIVO de weg.

We namen bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de Centra voor Ambulante Revalidatie voor gezinnen in kansarmoede onder de loep. Ook andere deelsectoren kunnen hieruit inspiratie opdoen.

Wat betreft cultuursensitieve zorg, hulpverlening aan cliënten/patiënten met een immigratieachtergrond, bieden we deze ondersteuning.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een medewerker van het team diversiteit