E-learning LDE

Vraag subsidies aan voor een online vorming. Krijg de inschrijvingskost voor e-learning terug via het vormingsfonds LDE.

Wat zijn de voorwaarden?

Specifiek

 • Het thema van de e-learning kadert in:
  • de versterking van beroepsoverstijgende competenties
  • de permanente vorming van dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • het opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • de implementatie van een kwaliteitsmodel
 • Het inschrijvingsgeld betaal je in het huidige kalenderjaar.
 • Je werknemer volgt de vorming tijdens de werkuren en je verklaart dit ook in je aanvraag.

Algemeen

 • Aan de vorming nemen enkel LDE-doelgroepwerknemers en medewerkers van een LDE-afdeling of –onderneming deel. Vormingen gevolgd door de LDE-medewerkers moeten steeds ten goede komen aan de werking van de LDE-onderneming.
 • Je hebt recht op onze tegemoetkoming voor zover er geen andere financiering voor de vorming is. Dubbele financiering is uitgesloten.
 • De deelnemers betalen geen enkele financiële bijdrage voor de vorming. We betalen geen tussenkomsten uit aan werknemers.
 • Elke deelnemende onderneming verbindt zich ertoe om de steun van het Vormingsfonds LDE bekend te maken bij de deelnemers.

Afbeelding
e-learning

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • Dien voor de start van de online cursus een aanvraag in via Extranet.
 • Het vormingsfonds LDE laat je zo snel mogelijk weten of het jouw aanvraag goedkeurt en bezorgt je de nodige documenten.

Hoe krijg je de terugbetaling?

 • Laad het ingevulde terugbetalingsformulier en een betalingsbewijs op in
  Extranet.
 • Het vormingsfonds LDE moet dat ten laatste op 15 januari van het volgende kalenderjaar ontvangen.