Eerste hulp bij ongevallen

Leerdoelstelling

Je leert de eerste stappen bij het bieden van eerste hulp.
Afhankelijk van de noden kan een werkplaats een programma van 3 uur, 4 uur of 6 uur voorzien.

Doelgroep: 
Doelgroepmedewerkers sociale werkplaats
Opleidingscode:
SWP.20-EHB-001_IC  tot SWP.20-EHB-024_IC
Datum en uren:
Onderling overeen te komen met de lesgever, het Rode Kruis neemt contact op met de werkplaats
Plaats: In de sociale werkplaats zelf indien je beschikt over een ruim en rustig lokaal.
Indien je geen geschikt lokaal hebt, zoek je in overleg met VIVO een lokaal in de omgeving van je werkplaats.
Deelnemers:
Minimum 6 - maximum 12 
(betalend max. 3 extra deelnemers mogelijk -  € 50/halve dag of € 90/volledige dag )
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:
 Rode Kruis

Aandachtspunten

  • Deelname van een begeleider is een meerwaarde. Deze telt mee als gewone deelnemer aan de opleiding.
  • Indien er meer dan 12 personen deelnemen, wordt de meerkost per persoon aan de sociale werkplaats verrekend: € 50/halve dag  of € 90/ volledige dag. Er is een maximum van 3 extra deelnemers.
  • Het bij inschrijving doorgegeven aantal lesuren en modules kunnen we om organisatorische redenen niet meer veranderen.

Programma

De werkplaats kan naar eigen behoefte een programma van 3 uur, 4 uur of 6 uur kiezen.
Je kan kiezen uit volgende modules:

Module van 3 uur 
Module van 4 uur
Module van 6 uur 
3.1 - Module
eerstehulpinitiatie
4.1 Module noodsituatie + wondzorg
4.2 Module noodsituatie + brandwonden
4.3 Module noodsituatie + letsels aan de ledematen
4.4 Module cursus Reanimeren en defibrilleren
6.1 Module Eerste hulp voor
aangeduide personen
(initiatieles + uitbreiding)

3.1 Module eerstehulpinitiatie (3 uur):

-    Vier stappen in eerste hulp
-    Huidwonden
-    Brandwonden
-    Bloedneus

4.1 Module noodsituatie + wondzorg (4 uur):

-    Vier stappen in eerste hulp
-    Reanimeren
-    Stabiele zijligging
-    Huidwonden (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Verbandtechnieken

4.2 Module noodsituatie + brandwonden(4 uur):
-    Vier stappen in eerste hulp
-    Reanimeren
-    Stabiele zijligging
-    Brandwonden (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Verbandtechnieken

4.3 Module noodsituatie + letsels aan de ledematen (4 uur):
-    Vier stappen in eerste hulp
-    Reanimeren
-    Stabiele zijligging
-    Letsels aan de ledematen (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Verbandtechnieken

4.4 Module cursus Reanimeren en defibrilleren (4 uur):
-    Vier stappen in eerste hulp
-    Reanimeren
-    Gebruik van een AED
-    Stabiele zijligging
-    Evaluatie

6.1 Module Eerste hulp voor aangeduide personen (initiatieles + uitbreiding) (6 uur):
-    Vier stappen in eerste hulp
-    Bewusteloosheid
-    Verstikking
-    Reanimeren
-    Huidwonden (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Brandwonden (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Letsels aan de ledematen (types, ernst bepalen, verzorging)
-    Vergiftiging
-    Beroerte
-    Pijn op de borst
-    Inhoud van de verbandkoffer 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

  Contacteer Philippe Degelin   van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.