Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand (online vorming)

Leerdoelstelling

Aan het eind van deze opleiding kan u als deelnemer:

 • vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve besluitvorming en kwaliteitsvolle beslissingen.
 • technieken hanteren om in een overleg afwijkende meningen aan te moedigen en overdreven groepsdenken te vermijden.

Dit kan omdat u als deelnemer inzicht krijgt in:

 • de werking van het brein, systeem-1 en systeem 2-denken.
 • hoe onze onbewuste vooringenomenheden kunnen leiden tot gebrekkige besluitvorming en inclusie in de weg staan.

Tijdens de opleiding werkt iedere deelnemer aan een Persoonlijk Actie Plan.

Doelgroep

 • Iedereen met interesse in betere besluitvorming bij vergaderen
 • Iedereen die vergaderingen organiseert en voorzit
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opgelet: De opleidingen zijn betalend voor organisaties behorende tot sectoren PC 318.02 en PC 330.01-thuisverpleging.
De kostprijs bedraagt gemiddeld € 100/ deelnemer.

Opleidingsderde

Human Insight

Data

Code
 VV21-EIV1OL
Data

7 mei 2021
9u30- 13u00

Locatie
Online
Inschrijven

 

Volzet. Schrijf je in op de wachtlijst.

Extra informatie

We maken gebruik van ZOOM, omdat dit platform maximale interactie toelaat.

Programma

Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen

 • Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk om inclusief en efficiënt samen te werken met anderen?
 • Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
 • Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen?

 Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle beslissingen maakt
De keuze van de deelnemers: Wie nodigt u uit?

De voorbereiding:

 • Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers?
 • Welke technieken zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?

Het voorzitten van de vergadering:

 • Wie laat u eerst aan het woord komen?
 • Welke mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?

De opvolging:

 • Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is genomen?
 • Hoe leren van fouten?

Tijdens de opleiding werkt iedere deelnemer aan een Persoonlijk Actie Plan.

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

 • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
 • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.