Effectief online vergaderen en overleggen (online vorming)

Leerdoelstelling

In 2020 maakten we met z’n allen snel en gedwongen de switch naar online en op afstand samenwerken en vergaderen.
Zoom, Microsoft Teams, Webex, het zijn namen die intussen door iedereen gekend zijn. Initieel merkten we ook de voordelen
op: via het internet vergaderen is vaak sneller georganiseerd, het kost minder geld, het is flexibeler…
Hoe goed het ook is dat in lockdown nog steeds kon vergaderd worden, vlekkeloos verliep het zeker niet altijd.
We blijven na al die maanden ook steeds meer achter met het gevoel onze verbinding en subtiele signalen te missen.

Veel aspecten van goed teamwerk en effectief samenwerken blijven ook remote overeind staan, maar toch zijn er een aantal aspecten die in het online verhaal méér van onze aandacht vragen. Ook na het verdwijnen van het covid-19-virus zal remote
en virtual werken een deel blijven uitmaken van onze job. Daarom dit traject van twee sessies over hoe u effectiever virtueel kan vergaderen en (samen)werken.

Wil je een performante indruk nalaten bij je volgende online meeting? Goed nieuws: vergaderen op afstand gaat eenvoudiger worden na het volgen van de sessies ‘Effectief online vergaderen en samenwerken’.

Doelgroep

Medewerkers.
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.
Opgelet: De opleidingen zijn betalend voor organisaties behorende tot sectoren PC 318.02 en PC 330.01-thuisverpleging.
De kostprijs bedraagt gemiddeld € 145/ deelnemer.

Opleidingsderde

Tom Dewettinck en Ellen Eeckhaut

Data

Code
VV21-EO1OL
Data

10 en 17 maart 2021

9u tot 12u

Locatie
Online
Inschrijven

Volzet. Schrijf je in op de wachtlijst.

Extra informatie

  • We gebruiken ZOOM, aangevuld met het online interactieplatform Wooclap
  • Elke sessie duurt 3 uur, inbegrepen één pauze van een tiental minuten
  • Praktijk- en ervaringsgericht leren
  • De modellen die we gebruiken zijn wetenschappelijk gevalideerd en onderzocht. Toch vinden we het belangrijk dat we zelf deze modellen opbouwen en oefenen aan de hand van de eigen ervaring. Een model is slechts een cognitief anker. Belangrijker is te voelen en te ervaren dat het model klopt.
  • De praktijkgerichtheid wordt gegarandeerd doordat de deelnemers hun eigen cases inbrengen. De deelnemers gaan daarover in interactie en dialoog met elkaar zodat ook geleerd wordt uit de ervaringen en cases van anderen.
  • Focus op bewustwording én praktische tips en tools

Programma

Sessie 1: Efficiënt en effectief online vergaderen

Inhoud Output
● de stoorzenders en hulpmiddelen voor effectief
(samen)werken
○ ‘quick win’ tips voor vlotte vergaderingen
(voor, tijdens, na)
○ online tools en hulpmiddelen (gebruikt
tijdens de sessies: Wooclap, Jamboard, …)
● focus- en prikkelmanagement in individueel en
teamwerk
● belang van duidelijkheid in doelen, verwachtingen
en rollen
● belang van online werkopvolging 
 ● pijnpunten leren identificeren bij
remote werken (eigen en in team)
● inzicht in gedeelde
aandachtspunten en tools voor
snelle kwaliteitsverbetering
● tips voor persoonlijke effectiviteit
● vergaderleidraad voor
verschillende types
vergaderingen
● inzicht in gedeelde
aandachtspunten voor duurzamer
effectief (ook online) teamwerk

 

Sessie 2: Efficiënt online samenwerken en communiceren

Inhoud Output
● werken aan vertrouwen als basis
○ hoe online verbinden, formeel en vooral ook
informeel?
● hoe online gemotiveerd samenwerken?
○ hoe successen online vieren?
○ hoe online leren van elkaar?
● belang van persoonlijk én gedeeld leiderschap bij
online samenwerken
● hoe je eigen assertiviteit trainen, hoe assertiviteit
bij de anderen stimuleren?
 ● inzicht in technieken (hefbomen)
om online vertrouwen en
verbinding te stimuleren
● inzicht in hefbomen voor
gemotiveerd werk
● inzicht in technieken om zelf
assertiever te zijn en assertiviteit
te stimuleren in groep, met focus
op werken op afstand

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

  • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
  • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 
 

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.