Extranet

Ga onmiddellijk naar het
OF

 >>  vraag je login aan 


Extranet: Hoezo?

 

  Via Extranet kan je online inschrijven op ons vormingsaanbod of een subsidieaanvraag indienen. Meer zelfs, je kan de stand van zaken opvolgen. En dit alles voor vormingen die dit jaar doorgaan.

  Voorwaarden zijn:

  • je organisatie valt onder één van de volgende sectoren:
                Paritair Comité
    Vlaamse gezinszorg 
              PC 318.02
    Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
              PC 331
    Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
              PC 319.01
    Vlaamse socioculturele sector
              PC 329.01, PC 329.03
    Vlaamse revalidatiecentra
              PC 330
    Lokale diensteneconomie
              

  • minstens één medewerker uit je organisatie is bij ons geregistreerd als contactpersoon.
      
  Verkies je om ons je correspondentie rond vormingen nog per post of mail te bezorgen?
  Geen probleem. Je vindt de nodige formulieren terug op deze website, telkens onder het aanbod voor jouw sector.
  Heb je ervoor gekozen om met Extranet te werken, is het uiteraard overbodig om ons de documenten ook nog via de traditionele weg te bezorgen.

Extranet voor werkgevers


Extranet voor werknemers


Extranet voor lesgevers


Maatschappelijke zetel of deelwerking?


Vragen en antwoorden


Wegwijs in Extranet: een eerste kennismaking


    
 

VRAGEN?

Bel  T 02 250 37 77 en vraag naar een
medewerker van de Helpdesk Extranet.

 
 

Via het Extranet komen je inschrijvingen en subsidieaanvragen rechtstreeks terecht bij VIVO vzw, het vormingsfonds van je sector of Icoba. Vesofo vzw beheert onze portaalsite en behandelt geen inschrijvingen of subsidieaanvragen.