Functionerings- en evaluatiegesprekken

Leerdoelstelling

Je krijgt tijdens deze opleiding inzicht in het wat en hoe van een functioneringsgesprek. De opleiding reikt je tips aan over de voorbereiding, opbouw en het verloop van het gesprek: welke gespreksonderwerpen, omschrijven van sleuteltaken, omschrijven van de huidige situatie en verwachtingen naar de toekomst toe, …

Daarnaast trainen we je communicatieve vaardigheden waardoor je beter kan omgaan met weerstanden, gesprekstechnieken onder de knie krijgt, actief luistert, … Ook krijg je inzicht in het hoe en wat van een evaluatiegesprek.

Uren: 
Elke opleidingsdag loopt van 9u30 tot 16u30
Deelnemers:
Minimum 5 - maximum 16
Prijs: 
Gratis in kader van het Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:  
ESCALA - Bart Bulteel
Doelgroep: 
Coachende begeleiders en/of leidinggevenden

Opleidingscode 
Datum 
Plaats
SWP.20-FUN-001A
13/03 - 28/09 - 12/10/2020
Provinciehuis, Provincieplein, 1, 3010 Leuven
SWP.20-FUN-001B
13/03 - 28/09/2020
Provinciehuis, Provincieplein, 1, 3010 Leuven
SWP.20-FUN-001C
12/10/2020
Provinciehuis, Provincieplein, 1, 3010 Leuven

Aandachtspunten

Je hebt bij inschrijving keuze tussen:
 • module A: functionerings- en evaluatiegesprekken (3 dagen)
 • module B: enkel functioneringsgesprekken (2 dagen)
 • module C: enkel evaluatiegesprekken (1 dag)
Opgelet: je kan enkel inschrijven voor module C als je in het verleden reeds een training rond functioneringsgesprekken volgde.
 

Programma:

De lesgever legt de klemtoon op interactie waarbij praktische technieken en tips, competentievisie, communicatie en oefening de hoofdbrok uitmaken. De theorie komt beperkt aan bod en wordt getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving van de deelnemers. Centraal in de hele opleiding staat de bewustwording en zelfgroei op het vlak van communicatie en coaching.

Dag 1: Functioneringsgesprek
 • Inzicht verwerven in het belang en de doelstellingen
 • Voorbereiding, invoering en opbouw
 • Omgevingsfactoren en criteria
 • Aandachtspunten naar de specificiteit van de doelgroep toe
 • Communicatie - en luistervaardigheden
 • Feedback geven en krijgen
 • Omgaan met kritiek en weerstand
 • Moeilijke situaties en valkuilen
Dag 2: Functioneringsgesprek
 • Opfrissing dag 1
 • Bespreking in plenum van huiswerkopdrachten
 • Het formuleren van leervragen in kleine groepjes
 • Oefenen op de aangeleerde technieken via rollenspelen
 • Reflectie in plenum
Dag 3: Evaluatiegesprek
 • Basiscommunicatie en basisprincipes
 • De gelijkenissen en verschillen tussen een functionerings- en een evaluatiegesprek
 • Accenten bij een evaluatiegesprek
 • Het voeren van een slecht-nieuws-gesprek
 • Het ABATRAC-model
 • Het formuleren van leervragen
 • Oefenen van het aangeleerde via rollenspelen
 • Reflectie in plenum

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.