Op zoek naar geluk

Leerdoelstelling

Deze vorming voor werknemers bestaat uit 1 volledige dag waarin we op een speelse en actieve manier werken rond veerkracht en stress. Ze informeert en sensibiliseert om werk te maken van mentale weerbaarheid en geluk.

De Aanstokerij kiest voluit voor spel als vormingsmethode. Spel als motor om het beste in jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.
We gaan actief en ervaringsgericht aan de slag.


Doelgroep: 
Doelgroepmedewerkers sociale werkplaats
Opleidingscode:
SWP.20-GEL-001_IC tot SWP.20-GEL-020_IC
Datum en uren:
Onderling overeen te komen met de lesgever. De duur bedraagt ongeveer 6u.
Plaats: Deze 1-daagse opleiding gaat door in de werkplaats
Deelnemers:
Minimum 6 - maximum 12 
Prijs:
Gratis in kader van Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:
De Aanstokerij

Programma

Deze dag bestaat uit twee onderdelen.

1)    Gelukszoekers:
De spelers krijgen inzicht in de 7 gelukslijnen die hun mentale veerkracht en geluk kunnen versterken.
Het spel is een eerste aanzet om de gelukslijnen en tips toe te passen in het dagelijkse leven.

Na het spelen volgt een korte nabespreking die gericht is op een korte zelfevaluatie en het toepassen van het geleerde in de praktijk.


2)    D-stress:
De deelnemers ontdekken op een speelse manier de factoren die stress kunnen veroorzaken.
Het spel stimuleert de spelers om stressfactoren te herkennen, vermijden en tot rust te komen.