Generatiepact buitenschoolse kinderopvang

Het generatiepact buitenschoolse kinderopvang heeft als doel de tewerkstelling te realiseren van laaggeschoolde jongeren. Via extra banen in de welzijnssector krijgen ze de mogelijkheid om een kwalificatiebewijs te behalen en voldoende competenties te verwerven.

In overleg met de sociale partners investeert de Vlaamse regering deze middelen ook in de buitenschoolse kinderopvang. Met name buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf en IBO’s die in de zorggebieden liggen, konden tot 12 februari 2010 een project indienen om doelgroepwerknemers aan te werven. Deze doelgroepwerknemers worden ingezet voor de realisatie van een extra dienstverlening of voor de realisatie van bijkomende opvangplaatsen.

Vlaams minister Van Deurzen besliste na overleg met de sociale partners, om voor het domein kinderopvang, 142 voltijdse banen voor jongeren mogelijk te maken.  Daarmee worden tot 856 extra plaatsen aangeboden in de buitenschoolse kinderopvang. Een gedeelte van deze plaatsen wordt toegekend door Kind en Gezin met Vlaamse middelen bovenop de federale middelen voor het generatiepact.

Procedure voor vzw's

1. Binnen de 15 dagen na de aanwerving van een jongere bezorg je VIVO:
2. Bezorg driemaandelijks de ingevulde prestatiestaten aan VIVO.
 • De exacte data zijn:
  • 1ste kwartaal van het jaar: 15 juni van het jaar
  • 2de kwartaal van het jaar: 15 september van het jaar
  • 3de kwartaal van het jaar: 15 december van het jaar
  • 4de kwartaal van het jaar: 28 februari van het volgend jaar

3. Op het einde van elk jaar bezorg je VIVO een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je het resterende saldo.

Procedure voor openbare diensten

1. Binnen de 15 dagen na de aanwerving van een jongere bezorg je het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector:
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • De ingevulde identificatiefiche bezorg je aan ONSS-APL - RSZ-PPO - Hilde Waltniel - Jozef II straat 47, 1000 Brussel
  (T02/239.14.11 - Hilde.Waltniel(at)onssrszlss.fgov.be )

2. Op het einde van elk jaar bezorg je het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je het resterende saldo.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira Staskowiak van het administratieve team.