Gezamenlijke vorming voor LDE-sociale-werkplaatsen

Basiscursus begeleiders op de werkvloer
Lesgever: Vonst


DAG 1:
 De sector en de regelgeving
DAG 2:  De medewerkers    
DAG 3: 
 Werkleidersmodel – werkplezier
DAG 4:  Werkleidersmodel – groei    
DAG 5:  Werkleidersmodel – productie/dienstverlening en netwerking
DAG 6:  Casusanalyse en bedrijfsbezoek (facultatief)    

Inhouse kan nog de eigen basiscursus aangevraagd worden.

 Basiscursus begeleiders op de werkvloer   locatie     najaar
 zonder agogische voorkennis Waregem  
8/10 - 15/10 - 22/10 - 5/11 - 12/11 - 18/11/2019
 met agogische voorkennis 
Brussel 5/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11 - 3/12 - 10/12/2019
 
Apart inschrijfformulier te sturen naar vormingen@vivosocialprofit.org .