Gezinszorg

De Vlaamse sector gezinszorg (paritair comité 318.02) telt 28.000 werknemers met een beperkt aantal grote werkgevers.
Meer weten over deze sector?
  
De beheerders van het Vlaamse vormingsfonds voor de gezinszorg leggen onder andere de krijtlijnen vast voor het Project 3030, dat gerealiseerd wordt samen met het Maribelfonds voor de gezinszorg.
   
Daarnaast engageren ze zich tot het mee verwezenlijken van allerlei acties die VIVO organiseert, onder andere in het kader van het sectorconvenant.
   

Acties specifiek voor de sector

PROJECT 3030  Niet-verzorgend personeel uit de private sector van de gezinszorg kan zich via dit kwalificerend traject omscholen tot verzorgende of zorgkundige.
PROJECT STAGES IN DE GEZINSZORG                             
Om de zoektocht naar stages voor leerlingen uit het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg te stroomlijnen organiseert VIVO vzw samen met regionale partners een regionaal matchingssysteem. 
   

Sectoroverstijgende acties

VORMINGSBUDGET
 Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIA VORMING HOGEROP
Werknemers met maximaal secundair diploma kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van werkbaar werk. Gratis opleiding, of financiële ondersteuning bij coaching.
LEERTRAJECT 'ZIEDET?'       Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren

Onze websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Geeft je informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Alle informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
PIGMENTZORG Geeft je informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba
(Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).
IEDER TALENT TELT
Website met een visuele talententest en beroepenfiches (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch & Russisch) om multicultureel talent aan te sporen te kiezen voor een beroep in de social profit. 
   

Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
   
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Bel of mail naar de contactpersoon vermeld onder elke actie.