Gratis taalondersteuning voor je team

Werk gratis tools uit voor een heldere communicatie op maat voor je medewerkers met beperkte taalvaardigheid Nederlands. Samen met onze taalopleiders pakt je team taaldrempels meer in de kern aan met het oog op een duurzaam resultaat.

Afbeelding
taalondersteuning

Inhoud

Tijdens de werkuren breng je samen met onze taalopleider in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het dagdagelijks werk.

Voorbeelden zijn:

  • Pictogrammen gebruiken bij instructies
  • De onthaalbrochure vereenvoudigen
  • Taalmeters of –peters aanduiden
  • Verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect – AN)
  • Medewerkers attenderen op de manier waarop ze vragen stellen

Ben je werkgever in de sector Kinderopvang, de Opvoedings -en huisvestingssector, de Socioculturele sector of de Vlaamse Welzijnssector? Dan betaal je als werkgever niets.

Per kalenderjaar kan jouw organisatie beroep doen op maximum 7 uur taalondersteuning+. De output mag nog niet gerealiseerd zijn voor een andere werknemer in je organisatie.

Interesse?

1. Contacteer een taalopleider uit onze lijst met aanbieders, samengesteld door de werkplekarchitecten.

2. Dien je aanvraag in vóór de start van het traject via Extranet.

We financieren immers taalondersteuning+-trajecten zolang er voldoende budget is.

Om je te helpen bij het indienen van de aanvraag, vind je op het Extranet een handleiding.

Meer weten over Extranet ►►

3. Wacht op de goedkeuring van het vormingsfonds.

We laten je zo snel mogelijk weten of we de taalondersteuning+ al dan niet kunnen financieren. Pas daarna kan het traject starten.

4. Na afloop van het traject laad je de output/het resultaat van het taalondersteuning+-proces op in Extranet.

We betalen de factuur van de taalopleider alleen wanneer we de output van het taalondersteuning+-traject ontvangen hebben. De taalopleider mailt de
deelnemerslijst en de factuur naar vormingen [at] vivosocialprofit.org.