Project Hands-on Inclusion

VIVO is partner in het project Hands-on Inclusion van Verso en het LEVL (vroeger: Minderhedenforum). Dit project versterkt ondernemingen uit profit en social profit om inclusief te werken.

logo Hands-on inclusion

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van ESF.

Verzorgende aan het werk

 

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is.

Inclusief ondernemerschap vormt een eerste stap richting die inclusieve arbeidsmarkt. Een stap waarbij we organisaties verbinden met getalenteerde werknemers. Bovendien kent inclusief ondernemen heel wat voordelen die jouw organisatie ten goede komen en die zetten wij graag voor jou in de kijker.

Wat doet VIVO in dit project?

VIVO is (mede)trekker van volgende bootcamps voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers:

In dit bootcamp versterken we het zelfvertrouwen van de deelnemers en helpen we hen om hun competenties inzake inclusief ondernemen te ontwikkelen. Tegelijk reiken we hen handvatten en inspiratie aan voor hun plan van aanpak.

Heb je veel diversiteit in je organisatie of net heel weinig? Merk je dat er op de werkvloer soms situaties ontstaan waarin discriminatie, racisme of vooroordelen spelen? Wil je hier effectief op kunnen reageren, zodat jouw medewerkers optimaal met elkaar kunnen samenwerken, ondanks of net dankzij de verschillen die er tussen hen bestaan?

Schrijf je dan in voor dit bootcamp!

 

Inhoud bootcamp

Dit bootcamp geeft je inzichten en vaardigheden om met discriminatie, racisme en vooroordelen op de werkvloer om te gaan:

Je leert o.m.:

  • wat zijn discriminatie, racisme en vooroordelen en hoe ontstaan ze?
  • wat is het effect hiervan op mensen?
  • hoe ga je om met discriminerende uitspraken en handelingen?
  • hoe ontwikkel je een beleid om discriminatie tegen te gaan en ervoor te zorgen dat mensen net beter met elkaar gaan samenwerken?
  • wat is een inclusieve organisatie en hoe geef je hier vorm aan?

Na dit bootcamp weet je hoe jouw organisatie discriminatie moet weren en diversiteit kan omarmen.

Meer info en inschrijven: https://handsoninclusion.be/

In dit bootcamp bekijken we samen met jou wat job redesign kan betekenen voor jouw onderneming. Hoe kan het sleutelen aan taken, takenpakketten en jobinhouden helpen om een antwoord te bieden op de hedendaagse uitdagingen van de arbeidsmarkt?

We hebben het over jobcrafting, jobcarving en inclusief jobdesign. Dit alles spitsen we toe op de HR-uitdaging in jouw onderneming.

Meer info en inschrijven: https://handsoninclusion.be/