Hoe muticultureel talent vinden en behouden

Leerdoelstellin-g

Als sociale onderneming ben je op zoek naar talent op een krappe arbeidsmarkt. Je wil ook graag werken met mensen met een migratieachtergrond, maar slaagt er niet goed in die te bereiken of ze aan je organisatie te binden.

  • Hoe komt dat?
  • Wat kan je eraan doen?
  • Welke tools en steunmaatregelen bestaan er?

In deze workshop krijg je heel wat nieuwe inzichten om mensen met een migratieachtergrond aan de slag te krijgen in jouw organisatie.

Doelgroep

Leidinggevenden en HR-medewerkers.
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking.

Opleidingsderde

VIVO i.s.m. VDAB , Verso /HRwijs , Agentschap Integratie en Inburgering en Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Data en locatie

Provincie
 Brussel Limburg  Antwerpen
Code
 MTVB-05 MTVB19-02
MTVB19-03
Data
16 september 2019 24 september 2019
30 september 2019
Uren
9u15-16u30
9u-16u30
9u-16u30 
Locatie
 VIVO vzw
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
VDAB
Trichterheideweg 9
3500 Hasselt
Sociaal huis
Lange Schipstraat 7
2800 Mechelen
Inschrijven
 Hiervoor kan je niet meer inschrijven.
  Hiervoor kan je niet meer inschrijven Hiervoor kan je niet meer inschrijven

Programma

 

  • Inleiding over aanwerven van mensen met migratieachtergrond en voorstelling van het project ‘Ieder talent telt (in de social profit)’.
  • Diversiteitschecklist van Verso: hoe hou je rekening met diversiteit in alle aspecten van het medewerkersbeleid? Tips op maat van jouw organisatie.
  • Lokale projecten van het Agentschap Integratie en Inburgering.
  • Welke (financiële) ondersteuning bestaat er voor de aanwerving van mensen met migratieachtergrond? (VDAB en VIVO)
  • Opmaak en verspreiding van toegankelijke vacatures (Verso)
  • Welke ondersteuning bestaat er voor het onthaal en behoud van mensen met migratieachtergrond? (VIVO en Sterpunt Inclusief Ondernemen)

Inschrijven

Hiervoor kan je niet meer inschrijven.

   

VRAGEN OF OPMERKINGEN

 Contacteer Esther Ongenaed  van het team administratie
of Joke Sweygers van het team levenslang leren.