Hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt in uw organisatie? (online vorming)

Leerdoelstelling

Deze opleiding ondersteunt organisaties om de bevlogenheid van geëngageerde medewerkers te versterken en er bewust voor te zorgen dat hun veerkracht ook op lange termijn behouden blijft. Als we onze medewerkers lang en vitaal aan het werk willen houden, dienen we tijdens hun volledige loopbaan aandacht in te bouwen voor een gezonde afwisseling tussen spanning en ontspanning. En ons af te vragen hoe we de fysieke, mentale en emotionele batterij van onze medewerkers opgeladen houden.

Doelgroep

Dit aanbod richt zich enerzijds naar directie en leidinggevenden, anderzijds ook naar bedienden werkzaam op de personeelsdienst of ter ondersteuning van de directie voor HR-thema’s.
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opleidingsderde

Idewe

Data en locatie

Code
HR.SB20-OL
Data
10 september 2020
Uren
09 u 00 tot 16 u 00
Inschrijven

Programma

  • Toelichting en interactieve reflectie over de begrippen stress, bevlogenheid en burn out
  • Naar een eigen visie op stress en een stresspreventiebeleid
  • Stappenplan voor een stresspreventiebeleid
  • Hoe burn out proof is ons eigen HR-beleid?
  • Methoden voor een risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie
  • Reflectie op de eigen rol in een stresspreventiebeleid
  • Hoe kan ik mijn medewerkers ondersteunen ?

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

  • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
  • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

   

VRAGEN OF OPMERKINGEN

 Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.