Inhoudelijke ondersteuning

Je zet je deuren open voor jongeren en biedt stagiaires de mogelijkheid om op de werkplek het beroep te leren kennen? Super!
We geven je hieronder handige tips om in je organisatie het werkplekleren te ondersteunen.

1. Test je onthaal voor stagiaires

Met het gratis programma Introtool kan elke organisatie zich toetsen als potentiële werkplek voor leerlingen en nieuwkomers. Introtool, ontwikkeld door WELP in samenwerking met VIVO, bestaat uit twee vragenlijsten (voor mentor en leidinggevende) die een beeld kunnen geven hoe een organisatie scoort op dit vlak. Hoe gebeurt de integratie van nieuwkomers in je organisatie? Hoe worden nieuwe medewerkers en stagiaires onthaald, opgevangen en wegwijs gemaakt in hun nieuwe job?
Vraag je paswoord aan en doe de test via de website www.introtool.be.

2. Test de kwaliteit van je stageplaats

'Zorg voor Stage' verbetert jouw stagekwaliteit en brengt de werkvloer en het zorgonderwijs dichter bij elkaar. Hoe? Met een educatief pakket boordevol tools en tips, in samenwerking met en voor de zorgsector. Ontdek alles op de website www.zorgvoorstage.be, een gezamenlijk project van RTC West-Vlaanderen, het RESOC en de provinciale dienst welzijn. Je vindt er onder andere drie inspirerende werkinstrumenten die dieper ingaan op de verschillende stagefasen, de rol van de stagiaire, stagebegeleider en mentor. Haal meer uit je stage en ga aan de slag met het "Zorg voor stage-pakket".

3. Gebruik de leidraad kwaliteitsvol werkplekleren

Om de kwaliteit van de stage te bewaken, werd een leidraad ontwikkeld door de Vlaamse Overheid en de sociale partners. Ze omvat de belangrijkste aandachtspunten waar onderwijs- en vormingsinstellingen, bedrijven, begeleiders en mentoren samen op moeten letten om een succesverhaal te verzekeren. Je kan de leidraad gebruiken om voor die vorm van werkplekleren, waar jij bij betrokken bent, een instrument te ontwikkelen. Dat kan een checklist zijn of een zelfevaluatie-instrument.

4. Vind een stagiaire of school in je buurt

Raadpleeg het onderwijsaanbod in Vlaanderen om scholen te vinden die bepaalde studierichtingen aanbieden. Je kan ook een kijkje nemen op www.onderwijskiezer.be. Deze website is een netoverschrijdend initiatief voor iedereen die op zoek is naar informatie over het gehele onderwijslandschap. Je kan scholen in de buurt zoeken die de vb. het studiedomein personenzorg aanbieden en hen aanschrijven.

5. Krijg ondersteuning bij de ontwikkeling van jouw werkplekleren

De Regionale Technologische Centra (RTC) zijn vijf netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Op provinciaal vlak worden acties ondernomen rond infrastructuur, leerlingenstages en bedrijfsstages of nascholing voor leerkrachten. RTC’s treden op als bruggenbouwers tussen scholen en organisaties. Ze kunnen je ondersteunen in de ontwikkeling van instrumenten voor werkplekleren.
Voor meer info en contactgegevens kan je terecht op de website www.rtc.vlaanderen

6.  Werkplekleren in de social profit


Bepaalde opleidingen van VDAB kennen een laag doorstroompercentage in de Centra voor Volwassenenonderwijs. Doel van dit project, ingediend bij het Europees Sociaal Fonds, is om laaggeschoolde werkzoekenden, die aan deze opleidingen participeren, extra te ondersteunen in hun overgang van leersituatie naar tewerkstelling, daar waar dit door CVO's onvoldoende kan gegarandeerd worden. Door begeleiding op de stage- en eerste werkvloer onder de vorm van werkplekleren moeten zij een duurzame tewerkstelling kunnen vinden, wat ook moet resulteren in een hoger doorstroompercentage. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een projectmedewerker van het team Onderwijs-Arbeidsmarkt  
of mail naar info(at)werkmetmensen.be